"Роднае слова" 6/2014

"Роднае слова" 6/2014

ДА 90-ГОДДЗЯ ВАСІЛЯ БЫКАВА
Падліпская Зоя. Мужнасць сапраўднага таленту: Да 90-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава 3
Тычко Галіна. Усё вырашае сумленне…: Выбар у жыцці і прозе Васіля Быкава 4
Сінькова Людміла. Рэалізм і мастацкая ўмоўнасць у прозе Васіля Быкава 8
Якавенка Наталля. Васіль Быкаў у рускамоўнай кніжнай прасторы: праблема адэкватнасці 12
Часнок Ірына. Вялікая Айчынная вайна ў наратыўнай будове твораў “Млечны шлях” Кузьмы Чорнага, “У тумане” Васіля Быкава 16
Траццяк Зоя. Ваенная проза Васіля Быкава і Эрнста Хемінгуэя 20
Галай Вольга. Нямецкія словы ў творах Васіля ­Быкава 24
Петрушкевіч Ала. Гародня ў жыццёвым і творчым лёсе Васіля Быкава 26
Буйко Анастаcія. Васіль Быкаў у беларускіх энцыклапедыях: параўнальны аналіз артыкулаў 30
Кальцова Настасся. Архіў Васіля Быкава ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры 33
Шапран Сяргей. Васіль Быкаў і выяўленчае мастацтва: ад мастакоў Гродна да Марка Шагала 37
Пястун Вольга. Светлы след будзе вечна жывы 40
Бекіш Вольга. Трагедыйны канфлікт у аповесці “Знак бяды” Васіля Быкава: План-канспект урока беларускай літаратуры (ХІ клас) 44
Ярмашук Людміла. Права выбару на вайне: Урок-роздум па аповесці “Сотнікаў” Васіля Быкава (Х клас) 46
Карповіч Марыя. Крок у неўміручасць: Праект па аповесці “Сотнікаў” Васіля Быкава (ХІ клас) 48
Казлоўскі Іван. Шлях да подзвігу Петрака і Сцепаніды. Мастацкая сімволіка твора: План урока па беларускай літаратуры 50
Рагатоўская Наталля. Цыкл урокаў па творчасці Васіля Быкава 52
Нарэўская Марыя. “Кожны чалавек ад прыроды – чалавек…”: Літаратурна-музычная гасцёўня (VII – XI клас) 55
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Паўлавец Дзмітрый. Ён імкнуўся ўлавіць дух роднай зямлі: Да 180-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Ельскага 59
Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Акадэмік Аляксей Шахматаў: Да 150-годдзя з дня нараджэння 64
Капцюг Ірына. “Намилшая моя жено”: На матэрыяле помнікаў старабеларускага пісьменства 66
Галуза Ірына. “Краёвы слоўнік Дзісеншчыны” Язэпа Драздовіча 69
Каўрус Алесь. Ці ўзбагачаюць прыказкі слоўнікавы склад? 73
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Стара­сценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Кантрольны дыктант. Працяг 76
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Гулак Настасся. Здатны паляшук: Да 150-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Сержпутоўскага 81
Налівайка Людміла, Шунейка Яўген. “Вы першы ў Віцебску…”: Да 160-годдзя мастака і педагога Юдаля Пэна 84
Міхайлаў Павел. Жыццё і навуковая дзейнасць Яўлаліі Казановіч: Новыя звесткі, удакладненні, гіпотэзы 88
Трус Мікола. З кагорты пакліканых Украінай: Мікола Бітынскі і Людміла Краскоўская 92
 
In memoriam. Генадзь Бураўкін: “Сэрца адкрыю для Бога…” (58).
Віншуем пераможцаў.Памятаем пра мінулае дзеля будучыні…: Вынікі конкурсу творчых работ да 70-годдзя Вялікай Айчыннай ­вайны (79).
Паэтычная старонка. Бураўкін Г. “Думаў: закіну вершы…”, “Я хацеў бы ўсё забыць…” (58). Оверкович М. “Я радуюсь, як Марса ярий син…” (на ўкр. мове) (95).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Жнівень (51, 68).
Крыжаванка. Целеш Л. Да 90-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава(96).