"Роднае слова" 8/2015

"Роднае слова" 8/2015

Літаратура і час
Падліпская Зоя. З верай у супрацоўніцтва 3
Арцем’еў Віктар, Карамазаў Віктар. Янка Брыль – чытач 4
Жыбуль Віктар. “Не разумею вясёласці хмельнай…”: Лёс і творчасць Уладзіслава Прыбыткоўскага 8
Мікуліч Мікола. Мерыдыяны таленту: Штрыхі да парт­рэта Уладзіміра Гніламёдава 13
Шматкова Ірына. “Пісьменніцкія лаўры на галаву не прымярала…”: Гутарка з Галінай Каржанеўскай 17
Трафімчык Анатоль. Казкі дзядулі Аўласенкі: літаратурны партрэт дзіцячага драматурга 20
Калядзіч Вольга. Творчасць Антона Францішка Брыля ў кантэксце неаміфалагічнай плыні ў сучаснай літаратуры 23
Мовы рысы непаўторныя
Півавар Кацярына. Рэпрэзентацыя канцэпту радзіма ў мове беларускай літаратуры 26
Юнаш Марына. Структурна-семантычныя пераўтва­рэнні саматычных фразеалагізмаў: На матэрыяле п’ес Кандрата Крапівы, Кастуся Губарэвіча і Андрэя Макаёнка 30
Дзятко Дзмітрый. Сцяпан Бархудараў: Асоба ў беларускай лінгвістыцы 33
Лобань Наталля, Пархоменка Яўгенія. Канатацыйныя ўрбанонімы Мінска 35
Шакун Надзея. Да праблемы ўжывання дзеясловаў падабацца – спадабацца 39
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час. Працяг 41
Сцяцко Павел. Антрапонімы Беларусi: Паводле беларускамоўнага друку. Працяг 46
Методыка і вопыт
Мароз Валянціна. Беларуская мова ў вышэйшых навучальных установах 49
Бурвін Людміла. Правапіс вялікай і малой літар: Урок беларускай мовы (XI клас) 54
Лойша Таццяна. Тэматычныя групы сказаў: Лес. Працяг 57
Саўко Алена. Не пагарджаць святым сваім мінулым: Школьны музей 58
Калі закончыўся ўрок
Квецень Валянціна. Урачыстая лінейка: Да Дня ведаў 61
Петрашкевіч Марына. Свята беларускага пісьменства: Гульня (Х – ХІ класы) 65
Данілішына Алена. Вытокі беларускага пісьменства: Інтэлектуальны аўкцыён 69
Ярмашук Людміла. Беларуская мазаіка: Інтэрактыўная гульня (Х – ХІ класы) 73
Нацыянальная і сусветная культура
Нікіфарэнка Ала. Гісторыя аднаго беларускага шэ­дэў­ра: “Панегірык братоў Скарульскіх” Тамаша Ма­коўскага 74
Коўрык Аксана. Асаблівасці арганізацыі масавага жылога інтэр’еру на беларускіх землях у канцы ХІХ – першай палове ХХ ст. 76
Трус Мікола. “Славацкімі шляхамі Янкі Купалы”: Браціслава 81
Сурмачэўскі Ігар. Мінскія пацеры. Пасля вайны 86
Луцзяа Хань. Трансфармацыя філасофіі тай-цзы ў жывапісе ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя 90
 
Паэтычная старонка. Прыбыткоўскі У. “Часамі поўніцца істота музыкай…”, “Ціха сыплецца сьнег…”, “…не разумею вясёласьці хмельнай…”, “Літаратура ў прыгоне…” (11), Драма мамы (12). Бічэль Д. Натхняльніца (55), Малітва (70), Першае пада­рожжа (72).
Крытыка і бібліяграфія. Лук’янюк Ю., Пяткевіч В. Беларуская мова па-наватарску: Рэцэнзія на вучэбна-метадычны дапаможнік “Слова – тэкст – камунікацыя” Г. Басавай, Л. Сіньковай, В. Барысенкі (59).
Цікава ведаць. Дзень ведаў: гісторыя (64).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Кастрычнік (29, 53).
Да ўвагі аўтараў. (80).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).