"Роднае слова" 3/2014

"Роднае слова" 3/2014

 

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Мышкавец Ірына. Невядомы фельетон Максіма Багдановіча 3
Эхо [Багдановіч Максім]. Международный чемпионат и Ярославцы 6
Бельскі Алесь. “Ён любіў чытаць…”: Роля кнігі і чытання ў станаўленні творчай асобы Максіма Багдановіча 7
Дубоўская Таццяна.“Каб дождж дагаджаў вершаказу, а regen гутарыў gern з вершасловам…”: Гутарка з Алесем Разанавым 10
Міхальчук Ганна. Літаратурная інтэрпрэтацыя родавай гісторыі Гаштольдаў у “Хроніцы Быхаўца” 13
Шаўчэнка Ганна. Праблема захавання бацькоўскай спадчыны і паэма “Палац у Сёмкаве…” Міхала Ду­дзінскага 17
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Іўчанкаў Віктар. Быць беларусам…: Да 85-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Наркевіча 24
Міхайлаў Павел. Вячаслаў Вярэніч – даследчык “пальшчызны крэсовай” 26
Лепешаў Іван. Яшчэ пра размяшчэнне фразеалагізмаў у слоўніках 28
Генчэль Герд, Цэлер Патрык. Змешанае маўленне, змешаны дыскурс, тыпы моўцаў: Беларуская і руская мовы і змешанае маўленне ў беларускіх сем’ях. Заканчэнне 30
Галуза Ірына. Язэп Драздовіч – лексікограф. Заканчэнне 34
Шарэц Юлія. Дэрывацыйная катэгорыя фазавасці ў беларускай мове 38
Арцёмава Вольга. Семантычны патэнцыял лексем-саматызмаў у беларускіх і англійскіх прасторавых фразеалагізмах 41
Бунько Наталля. Спецыяльная лексіка, звязаная з дзейнасцю выратавальнікаў 44
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Новік-Шчарбенка Надзея. Мовазнаўчыя здабыткі Аляксея Солахава 49
Ляшук Вера. У творчых пошуках: Да 50-годдзя Міколы Жуковiча 50
Бабашка Рыма. Выдатны вучоны, метадыст Вольга Праскаловіч 52
Праскаловіч Вольга. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры 53
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Канструкцыі, паводле формы падобныя да намінатыўных сказаў 58
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Кантрольны дыктант 61
Мотрэнка Таццяна. Фарміраванне ўяўленняў пра тэкст як пасрэдніка інфармацыі ў сістэме журналіст – тэкст – аўдыторыя 65
Зелянко Вольга, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год 67
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Ялатамцава Ірына. Святло душы паэта: Успаміны пра Пятра Глебку 71
Шумкоў Андрэй, Вахрамееў Георгій, Неелаў Ула­дзімір, Статкевіч-Чабаганаў Анатоль, Шчаглоў Гардзей. З гісторыі дваранскага роду Вахрамеевых: Да 100-годдзя роду і 35‑годдзя служэння на Беларусі Высокапраасвяшчэннейшага Мітрапаліта Мін­скага і Слуцкага, ганаровага Патрыяр­шага Экзарха ўсяе Беларусі Філарэта 76
Казакова Ірына. Вясельныя абрады беларусаў і кітайцаў: Вяселле і дзіехун. Заканчэнне. 81
Царэвіч Юрый. Месца homo militans у паратэатральных дзействах Вялікага Княства Літоўскага 85
Трус Мікола. Музей Паўла Тычыны, або Украінскі вопыт крэатыўнасці 89
Налівайка Людміла. Мастацтва беларускага экслібрыса 1920-х гг. 92
 
 
Крытыка і бібліяграфія. Іваноў В. “Урокі Аляксея Пысіна”: Пра зборнік В. Арцем’ева (22). Прыгодзіч М. Не толькі аўтографы далёкіх нашых продкаў: Пра кнігу “Эпіграфіка Беларусі Х – ХIV стст. І. Калечыц (47). Кавальчук А. Іншамоўная лексіка на беларускай глебе: Пра манаграфію “Германізмы ў дыялектнай мове Гродзеншчыны” С. Масленікавай (48).
In memoriam. Рыгор Барадулін: “Дзень чалавечы – як помах крыла” (23).
Паэтычная старонка. Дудзінскі М. “Палац у Сёмкаве…” (пер. Г. Шаўчэнкі) (20). Барадулін Р. Мальба, “Век чалавечы…”, “Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём…” (23). Грачанікаў А. Слова (66).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Май (37, 84).
Да ўвагі аўтараў (91).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).