"Роднае слова" 9/2012

"Роднае слова" 9/2012

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Штэйнер Іван. Прафесар з душою паэта: Да 60-годдзя Івана Чароты
Чарота Іван. “Што ні крану – усё боль”: Да 120-годдзя лаўрэата Нобелеўскай прэміі Іва Андрыча
Міхальчук Ганна. Апавяданне пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча ў “Хроніцы Быхаўца”: Гістарычна-рэальнае і літаратурна-мастацкае
Станкевіч Роза. Імгненне і вечнасць у вершах Міхася Стральцова
Жыбуль Віктар. Неаднойчы пахаваны, неаднойчы ўваскрэслы: Да 100-годдзя Змітра Віталіна
Мікуліч Мікола. Гісторыю твораць асобы…: Перапіска Уладзіміра Калесніка і Максіма Танка
Гніламёдаў Уладзімір. Пра мінулае – з сучасных пазіцый: Летапіс беларускай шляхты Анатоля Статкевіча-Чабаганава
Стасюк Уладзімір. Вобразы жыцця і часу ў паэтычным дыскурсе Віктара Гардзея
Саламевіч Янка. Мае псеўданімы
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Зур Ганна. Інтэр’ектыўныя выказванні: Да пастаноўкі праблемы
Архіпава Наталля. Словаўтваральная катэгорыя ’¬сваяцтва’: Адсубстантыўныя назвы асобы
Багамолава Алена. Сінтаксічныя сродкі стварэння экспрэсіўнага мастацкага маўлення
Паўлавец Дзмітрый. Лінгвакультуралагічная спадчына Уладзіміра Даля і беларускае мовазнаўства
Курловіч Ірына. Даследаванне прыслоўя ў беларускай мове
Бочкар Таццяна. Міжмоўныя лексічныя варыянты фразеалагізмаў: Беларуская і англійская мовы
Ярмоленка Эльвіра. “Да были бы домы твои высокого будованья”: На матэрыяле помнікаў старабеларускага пісьменства
Лепешаў Іван. Пашанцавала ж раку…: Скарбы мовы
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Касцючык Валянціна. Сінтаксічныя лабірынты складанага сказа: Правілы пабудовы складаназлучанага сказа. Працяг
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Навучальны тлумачальны дыктант. Заканчэнне
Мянькоў Юрый. Віктар Карамазаў. “Дзяльба кабанчыка”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас)
Уласавец Анжэла. Уладзімір Дубоўка. Жыццё і творчасць паэта. Лірыка: Урок беларускай літаратуры (Х клас)
Бекіш Вольга. Уладзімір Караткевіч. “Нямоглы бацька”: Урок беларускай літаратуры (VI клас)
Трыгубовіч Наталля. “Іх вечныя агні”: Французская педагагічная майстэрня па апавяданні “Незагойная рана” Васіля Быкава (VII клас)
Яўсеенка Ірына. “А сын яе дадому не прыйшоў…”: Урок-майстэрня беларускай літаратуры па апавяданнi “Незагойная рана” Васіля Быкава (VII клас)
Есіс Яўген. Заданні для паўтарэння [Максім Гарэцкі. “Роднае карэнне” (Х клас), Віктар Карамазаў. “Дзяльба кабанчыка” (VIII клас)]
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Жураўлёва Святлана. “Шануйце роднае слова!”: Літаратурна-музычная кампазіцыя
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Трус Мікола. Дзвінская дзяржаўная беларуская гімназія: Вопыт нацыянальнай школы ў Латвіі міжваеннага перыяду
Іофе Эмануіл. Пісьменнікі і мастакі – краязнаўцы Віцеб¬шчыны: Па старонках выдання М. Півавара “Краязнаўцы Віцебшчыны другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст.”
Галубовіч Аляксандра. Беларускае плакатнае мастацтва на мяжы ХХ – ХХІ стст.
Сівохін Генадзь. Мадэлі трансфармацыі беларускага традыцыйнага грамадства на прыкладзе феномена прыватнага
Сцяжко Наталля. Ціхі цэнтр душы: Мастацтва кіно
Вайніцкі Павел. Праект “Чатыры ў адным”, або Чатыры мастакі ў адным музеі, чатыры сябры ў адной прасторы…
Крукоўская Вольга. Дзень беларускага пісьменства ў Глыбокім
In memoriam. Янка Саламевіч.
Паэтычная старонка. Стральцоў М. Шчаслівая хвіліна. Віталін З. Малітва. У месячнай віднаце. Дым і высь. Сустрэча. Дарога. Роздум. Лось Е. Роднай мове. Золак Я. Наша мова.
Назвы роднага краю. Рогалеў А. Ганцавічы, Бешанковічы.
Цікава ведаць. QR-код. Алфавіт на клавіятуры змяняе чалавека?
У метадычную скарбонку. Валочка Г. Задачы навучання беларускай мове.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: Лістапад.
Крыжаванка. Карпыза І. Да 1150-годдзя Полацка.
Да ўвагі чытачоў. Конкурс творчых і навукова-даследчых вучнёўскіх работ.