"Роднае слова" 3/2012

"Роднае слова" 3/2012

Падліпская Зоя. Традыцыі “Роднага слова” – прадаўжаць, зберагаць і захоўваць…
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Лаўрык Юры. “Книг вшеляких руских, польских и латинских…”: Прыватныя бібліятэкі праваслаўных іерархаў Рэчы Паспалітай канца ХVI – 1-й паловы ХVII ст.
Трафімчык Анатоль. Штрыхі да партрэта Алеся Гаруна
Трус Мікола. Заслужаны перад Беларуссю: Энцыклапедычны жыццяпіс Адама Багдановіча
Максімовіч Валерый. Літаратурная класіка як неад’емны складнік нацыянальнай духоўнай традыцыі: На прыкладзе творчасці Янкі Купалы і Максіма Багдановіча
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Шчодрасць душы і талент педагога: Да 90-годдзя з дня нараджэння Міхася Яўневіча
Старычонак Васіль. Балтызмы ў беларускай мове і народных гаворках: Семантычны і тэрытарыяльны аспекты
Лясовіч Святлана. “…Ляжыць мацярык на падкове Дзвіны”: Малая радзіма ў паэзіі Сяргея Панізніка
Кавалёва Іна. Кампазіты з кампанентам-саматызмам у арыгінале і перакладзе: На матэрыяле беларускай і нямецкай моў
Рогалеў Аляксандр. Карма, Рагачоў, Касцюковічы, Клімавічы, Асіповічы, Івацэвічы, Васілевічы, Мікашэвічы: Назвы роднага краю
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Лявонава Паліна. Рэалізацыя ідэй Міхаіла Лазарука ў літаратурнай адукацыі студэнтаў
Шандроха Нона, Янушкевіч Станіслаў. “Спачатку мова самой радзімы, потым мова суседняга народа…”: Да 420-годдзя славутага чэшскага педагога Яна Амоса Коменскага
Слесарава Іна. Міжпрадметныя сувязі на ўроках літаратуры: Культуралагічны аспект
Ермаловіч Ала. Падрыхтоўчая праца пры навучанні сачыненням-апісанням
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Навучальны папераджальны дыктант. Заканчэнне
Солахаў Аляксей. Нескланяльныя назоўнiкi. Заканчэнне
Жываглод Зінаіда. “З рога ўсяго многа”: Урок беларускай мовы (V клас)
Ярашэвіч Таццяна. Вобразная сімволіка рамана “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча: Урок беларускай літаратуры (ХI клас)
Базюк Алена. Наша спадчына: Урок роднай мовы (V, Х класы)
Есіс Яўген. Карткі-заданні па рамане “Пошукі будучыні” Кузьмы Чорнага
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Янкоўская Алена. Наш боль – Чарнобыль…: Літаратурна-музычная кампазіцыя
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Ушынскія герба “Любіч”
Іофе Эмануіл. Невядомы Алесь Чарвякоў
Рацько Таццяна. Мініяцюрная кніга як феномен мастацкай культуры
Галубовіч Аляксандра. Сінтэз архітэктуры, скульптуры і плаката ў гарадскім асяроддзі Мінска ХХ ст.: На прыкладзе праспекта Незалежнасці. Заканчэнне
Трафімаў Сяргей. Высокі лад душы памкненняў
Вайніцкі Павел. Беларускія ландшафты на Маскоўскай біенале
Трус Мікола. Славацкі батлеем: Гісторыя, рэгіянальныя асаблівасці, сучасныя формы бытавання
Крытыка і бібліяграфія. Петрушкевіч А. Пра Максіма Багдановіча пад адной вокладкай: Пра кнігу “Максім Багдановіч: Энцыклапедыя”. Крыўко М. Навуковы даведнік па беларускім уласным іменаслове: Пра кнігу “Слоўнік асабовых уласных імён” А. Усціновіч.
Літаратурны ветразь. Маслоўскі В. “Каб бачыць неба…”.
Паэтычная старонка. Дзяргай С. “Каб соль не страціла…”.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: май.
Цікава ведаць. З гісторыі знакаў прыпынку: Пытальнік. Алфавіт на чатырох кнопках?
Да ўвагі чытачоў
Да ўвагі аўтараў

Крыжаванка. Целеш Л. “Залатаструнна йграе ўжо вясна…”