"Роднае слова" 10/2016

"Роднае слова" 10/2016

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Нуждзіна Тамара. Ніл Гілевіч і яго эпоха. Закан­чэнне. 3
Жыбуль Віктар. “Закахалася гораду шумам…”: Штрыхі да біяграфіі Іды Чырвань 6
Траццяк Зоя. Мастацкае “набліжэнне” да жудаснай рэчаіснасці вайны: На матэрыяле паэзіі і прозы Змітрака Бядулі 11
Токар Вольга, Шышкіна Надзея. Купалаўская тэксталогія: эвалюцыя збораў твораў 15
Бандурына Крысціна. Выбар і свабода ў сучаснай беларускай прозе 21
Лявонава Ева. “На ветразях анёлаў легкакрыла…”: Рэцэпцыя вобразаў анёлаў у ранняй паэзіі Райнера Марыя Рыльке 23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Супрунчук Мікіта. Гонар айчыннай славістыкі: Да 80-годдзя Генадзя Цыхуна 27
Гапоненка Ірына. Даследаванне этымалогіі онімаў – навуковая задача ці фантазійныя практыкаванні? Заканчэнне. 28
Маршэўская Валянціна. Структурна-семантычныя адметнасці тэрмінаў дакладных навук 31
Сівіцкая Наталля. Асаблівасці фарміравання дыялект­ных назваў засцежак адзення 34
Нямковіч Ніна. Слова-ацэнка, слова-характарыстыка ў тэкстах Ядвігіна Ш. 36
Півавар Кацярына. Моўныя сродкі стварэння вобраза маці ў беларускай літаратуры 38
Памазенка Таццяна. Тэрмінаграфічная дзейнасць беларускіх даследчыкаў у даваеннай Літве. Заканчэнне. 41
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. ­Працяг.  45
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Быстракова Наталля, Зелянко Вольга, Турчанка Ірына. Беларуская арфаграфія: інтэрактыўны практыкум: Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах 48
Кныш Антон. Этапы метаду праектаў: Метадычныя парады па арганізацыі праектнай работы ў ІХ – ХІ класах. Заканчэнне 51
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Займеннік 55
Цупік Валянціна. Дыялог. Афармленне дыялогу: Урок беларускай мовы (V клас) 60
Есіс Яўген. Максім Багдановіч. “Трыялет”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 62
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы…”: Тэставыя заданні: Беларуская гаспадарка 64
Навумчык Мікалай. Падагульненне па раздзеле “Цікавае і захапляльнае ў звычайным, паўсядзённым”: Тэставыя заданні (VII клас) 68
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Хвайноўская Валянціна. На скрыжаванні сэрцаў: П’еса для тэатральнага гуртка (Х – ХІ класы) 73
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Барвенава Ганна. Строй беларускай эліты: рэканструкцыя: Гатычны касцюм у Вялікім Княстве Літоўскім (другая палова ХІІІ – пачатак ХVI ст.). Працяг. 75
Кандрацьева Галіна. Фарміраванне стылістыкі інтэр’ераў Нясвіжскага замка ў канцы XVI – першай трэці ХХ ст. на прыкладзе калекцыі шпалер. Закан­чэнне. 79
Каралько Яўгенія. Млыны – маўклівыя сведкі ­гісторыі 82
Высоцкая Надзея. Унёсак Міколы Шчакаціхіна ў мастацтвазнаўства Беларусі: Да 120-годдзя з дня нара­джэння навукоўца 86
Лэй Ся. Асноўныя кірункі супрацоўніцтва Кітая і Беларусі ў галіне архітэктуры і выяўленчага мастацтва 89
Сяльчонак Алена. Гнастыцызм як феномен культуры. Заканчэнне. 93
 
Паэтычная старонка. Чырвань І. Жытнёвы прастор, Закахалася… (10).
Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Працяг (40).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён: Лістапад. Заканчэнне (44). Снежань (78, 95).
Крыжаванка. Карпыза І. Міфы, легенды, паданні (96).