"Роднае слова" 10/2011
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 10/2011

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Штэйнер Іван. Балада “Нячысцік” Аляксандра Рыпінскага
Жыбуль Віктар. “…Паклаў пачатак беларускаму імажынізму”: Пра Міхася Чарота і адну маскоўскую публікацыю
Чарот Міхась. Вясеньні балаган: вершы
Бельскі Алесь. Ён выканаў сваю чалавечую місію: Маральныя і эстэтычныя шуканні Алеся Адамовіча. Заканчэнне
Калядка Святлана. “Бо толькі час можа даць паэту аб’ектыўную ацэнку…”: Максім Танк у перапісцы
Лявонава Ева. Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі рамана “Кветкі правінцыі” Георгія Марчука. Заканчэнне
Мархель Уладзімір. “Як жыццё змяняўся…”: Пера¬стварэнні верша “Ostatni z mego pokolenia…” Леапольда Стафа
Крыклівец Алена. Топас дарогі як увасабленне эвалюцыі або дэградацыі асобы ў прозе Віктара Казько і Віктара Астаф’ева

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Крыўко Мікалай. Слова пра Міколу Лобана
Мікалай Антропаў. На ніве славістыкі і балканістыкі: Да юбілею Генадзя Цыхуна
Цыхун Генадзь. Пра назвы некаторых беларускіх гарадоў
Прыгодзіч Алена, Прыгодзіч Мікалай. Ад статутаў ВКЛ да сённяшніх праблем беларускай мовы: Да 70 годдзя Германа Бідэра
Вольга Ляшчынская. Пра хлеб і да хлеба: Веды і вопыт беларусаў у фразеалагічных адзінках мовы
Капцюг Ірына. “Даи ми его за мужа”: На матэрыяле помнікаў старабеларускага пісьменства
Лапуцкая Ірына. Вырай: З гісторыі слоў
Рогалеў Аляксандр. Радзілавічы (Дзяржынск): Назвы роднага краю. Працяг

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Новік Марыя, Бут-Гусаім Святлана, Касцючык Валянціна. Складаны сказ без складанасці: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для IХ класа па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання
Валочка Ганна. Пераказ як сродак фарміравання ў вучняў навыкаў звязнага маўлення
Праскаловіч Вольга. Вучымся складаць казкі. Заканчэнне
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Тэматычныя вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай мове. Працяг
Солахаў Аляксей. Назоўнiкі першага скланення ў адзi¬ночным лiку. Працяг
Піскун Ірына. Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі: Урок беларускай мовы (VII клас)

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Пармон Любоў, Сахарэвіч Людміла, Трыгубовіч Наталля. Такія звыклыя і незнаёмыя рэчы…: Сцэнарый вечарыны

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Тарасевічы герба “Тарнава”
Петухова Наталля. Фальклор як сродак фарміравання ў дзяцей эстэтычнага ўспрымання прыроды
Калацэй Вячаслаў. Этнакультурнае выхаванне як сістэма: Да 15-годдзя фальклорнага гурта “Берагіня”
Сяодань Ван. Узаемадзеянне цыркавога і харэаграфічнага мастацтва ў культуры Кітая эпохі дынастыі Тан
Лаўрэш Леанід. След Вялікай каметы 1811 г. у сусветнай культуры
Шаранговіч Наталля. Галандскі нацюрморт [Людміла Кальмаева]

Паэтычная старонка. Чарот М. “Пяю… пяю аб вясьне…”. “Кожнага свая вясна…”. “Клякоча бусел на ліпе…”. “Я люблю вясну селяніна…”. Стаф Л. “Ostatni z mego pokolenia…”. “Адзін я, сяброў пахаваўшы…” (пер. М. Танка). “Правёў я ўсіх самотны…” (пер. У. Мархеля). “Правёўшы ўсіх сяброў, застаўся…” (пер. А. Мінкіна). “Астатні са сваёе змены…” (пер. А. Лойкі).
У метадычную скарбонку. Яленскі М. Формы навучання беларускай мове.
Крытыка і бібліяграфія. Марціновіч А. Літаратура праз края¬знаўства: Пра кнігу “І марам волю дам: літаратурная карта Пухавіччыны” А. Карлюкевіча. Старасценка Т. Моўная асоба Уладзіміра Караткевіча: Пра кнігу “Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча” П. Жаўняровіча.
Літаратурны ветразь. Кісялёва Н. “А я надзеі не губляю…”.
Крыжаванка. Сопікава В. Максім Багдановіч.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: снежань.
Да ўвагі чытачоў: Міжнародная падпіска на “Роднае слова”.