"Роднае слова" 12/2010
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 12/2010

Старонка галоўнага рэдактара

ЛІТАРАТУРА І ЧАС 
Жураўлёў Васіль. Вялікае пачуццё як дэтэрмінант мастацкасці
Багдановіч Ірына. “К зорам жа мчаціся будзе твой дух…”: Да 100-годдзя зборніка вершаў “Huślar” Янкі Купалы
Трус Мікола. Апавяданне “Напярэдадні Раства” Марыі Багдановіч: Еўрапейскі кантэкст, гісторыя стварэння, паэтыка жанру
Багдановіч Марыя. Напярэдадні Раства (пер. М. Труса)
Вабішчэвіч Таццяна. Лірыка Максіма Багдановіча ў ма¬савым чытацкім асяроддзі нашаніўскага перыяду
Бармоціна Алена. Беларуская гістарычная драма: этапы станаўлення, паэтыка
Шамякіна Таццяна. Псіхалагізм аповесці “Ах, Міхаліна, Міхаліна…” Івана Шамякіна
Тычко Галіна. Мар’ян Здзяхоўскі і Беларусь
Штэйнер Іван. Сказаць за тых, хто не вярнуўся…: Кастусь Кірэенка

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Анісім Алена, Капылоў Ігар. Творчыя пошукі Валянціны Лемцюговай
Лемцюгова Валянціна. Слова пра слоўнік 31
Кулеш Ганна. Аддзеяслоўныя назоўнікі ў заканадаўчых дакументах 1920-х гг.
Бандарык Алена. Калі пытанне робіцца адказам?: На моўным матэрыяле п’ес Янкі Купалы
Шабовіч Мікалай. Валацужыць – гуслярыць: Матэрыялы да слоўніка аказіянальнай лексікі 20 – 30-х гг. ХХ ст.
Каўрус Алесь. Болельщик – заўзятар, болеть – … ?

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Святло душы і таленту Эвеліны Блінавай
Блінава Эвеліна. Лінгвістычны аналіз апавядання “Прысяга над крывавымі разорамі” Цёткі
Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у апорных схемах: Правапіс вялікай і малой літар. Правілы пераносу. Заканчэнне
Дзятко Дзмітрый, Радзіваноўская Наталля, Урбан Вольга. Беларускі правапіс і граматыка: тэорыя і заданні для школьнікаў. Працяг
Савіцкая Ірына. Беларускі правапіс: дыдактычны матэрыял: Правапіс у і ў. Працяг
Куліковіч Уладзімір. Сучасныя правілы напісання ў (нескладовага) і у (складовага)
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Асаблівасці пабудовы складаных сказаў: Урок-залік (ХІ клас)
Праскаловіч Вольга. Творчасць у літаратурным навучанні: тэарэтычныя асновы, метадычныя аспекты
Старасценка Таццяна. Функцыянальная стылістыка: Кантрольны тэст. Заканчэнне
Дубровіна Юлія. У музей байкі: Урок беларускай літаратуры ў VIII класе
Несцяровіч Сяргей. Літаратурны дыктант: Іван Навуменка, Рыгор Барадулін: біяграфія і творчасць (ХI клас)

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Тычыны гербаў “Тучынскі” і “Трэска”
Шумская Ірына. Жыццё і асветніцкая дзейнасць Сымона Рака-Міхайлоўскага
Кебіч Людміла. Леў Талстой і музыка
Захарэвіч Аляксандра. Эпічны тэатр у кантэксце камічнага
Вароніна Кацярына. Проза Фёдара Дастаеўскага на сцэне беларускага тэатра
Сяліцкі Аляксандр. Пластыка і каларыстыка ў беларускім мастацкім пейзажы
Шаранговіч Наталля. Іранічнае бытапісанне Валянціна Губарава

Паэтычная старонка. Кірэенка К. Ранак ідзе . Грахоўскі С. “Вячыстыя сосны да самага неба...”. Белая ноч .
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: Люты.
Кола гадоў: Каляндар на 2011 год
Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2010 год
Крыжаванка. Карпыза І. З Новым годам!