"Роднае слова" 8/2010
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 8/2010

 

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ ПРАПАНУЕ  

 

Цітова Людміла. “Браму скарбаў сваіх адчыняем…”: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для V класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Цітова Людміла. “Слова – радасць, слова – чары…”: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VІ класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Логінава Таццяна, Мароз Таццяна. Таямніца паэзіі і загадка прозы: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VII класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Русілка Вольга. Незвычайнае літаратуразнаўства: Вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VІІІ класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Праскаловіч Вольга, Кушнярэвіч Вераніка. “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!”: Мастацтва вусных выказванняў: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для ІX класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання       

Грынько Мікалай, Руцкая Алена. Пад ветразем спасціжэння і творчасці: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для Х класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                        

Гоўзіч Ірына, Шаўлякова-Барзенка Ірына. Шукаем шэдэўры!..: Вопыты літаратурных даследаванняў: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для ХІ класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                         

 

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Павільч Аляксандр. Міжканфесійны дыскурс у старажытнай літаратуры: кампаратыўны падыход да вывучэння                         

Вабішчэвіч Таццяна. Лірыка Максіма Багдановіча ва ўспрыманні нашаніўскіх сучаснікаў: Багдановіч і “высокі” (інтэлігентны) чытач

Кенька Міхась. “Многа-многа зрабіць”: Да 60-годдзя Анатоля Вераб’я                      

Верабей Анатоль. Уладзімір Караткевіч і Міхал Клеафас Агінскі                      

Трус Мікола. “Княгіня ўкраінскай духоўнасці”: Жыццё і творчасць Аксаны Лятурынскай                      

Лятурынская Аксана. “Асвечаны трымаю спіс”: Вершы (пер. М. Труса)                     

 

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Русак Валянціна. Шчыры сейбіт родных слоў: Слова пра Аляксандра Падлужнага                   

Астапчук Алена. Стылістычныя асаблівасці ранняй прозы Івана Мележа і іх адлюстраванне ў перакладах на рускую мову         

Паляшчук Наталля. Слоўнік мовы нашай спадчыны           

Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. “Амністыі не знае памяць…”: Памяць чалавека, памяць пакаленняў; мінулае; спадчыннасць і спадчына ў беларускіх афарызмах

 

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у апорных схемах: Правапіс абрэвіятур; правапіс графічных скарачэнняў; правапіс некаторых марфем. Працяг

Дзятко Дзмітрый, Радзіваноўская Наталля, Урбан Вольга. Беларускі правапіс і граматыка: Тэорыя і заданні для школьнікаў. Працяг

Праскаловіч Вольга. “Ад маленькага пісьменніка – да вялікага чытача…”: Структурна-змястоўная характарыстыка новых факультатыўных заняткаў па беларускай літаратуры                      

Рагойша Усевалад, Радзевіч Аляксандр. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2009/2010 навучальны год. ІХ, Х, ХІ класы                              

 

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Собаль Любоў. “Момант ісціны”: Роля роднага слова ў адраджэнні духоўнасці: Літаратурны міні-праект                         

Канановіч Аляксандр. Хойнікі напярэдадні свята: Да Дня беларускага пісьменства                

 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Лаўрык Юры. Лёс Лешчанскай кніжніцы.

Джумантаева Тамара, Ашуева Вера. Полацкаму му­зею беларускага кнігадрукавання – 20                    

Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Забэлы герба “Тапор”                       

Шаранговіч Наталля. Шматгалосае гучанне свята.

Падліпская Зоя. Умацоўваць любоў да свайго, роднага, карэннага… : VI Рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва “Берагіня”

Паэтычная старонка. Караткевіч У. [Развітанне з Радзімай].  Лятурынская А. “Плылі, плылі караблі…”. “Шчасця згублены ключы…”. “Адзін застаўся – сам-насам”. “Ізноў не спаў. Ўсю ноч вярзлося…”. На варце. “І рыне конь, як у агонь…”

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2010 год: Кастрычнік

Крыжаванка. Карпыза І. Спадчына

Да ўвагі аўтараў