"Роднае слова" 2/2016

"Роднае слова" 2/2016

Літаратура і час
Бароўка Ванда. “Палеская хроніка” Івана Мележа ў літаратуразнаўчым асэнсаванні 3
Вабішчэвіч Таццяна. Гістарыяграфічнае значэнне і пошукавы патэнцыял артыкула “Сяргей Палуян і яго пара” Кастуся Езавітава. Працяг 7
Жыбуль Віктар. Трактаразаводскія старонкі жыцця Андрэя Александровіча. Заканчэнне 12
Арцем’еў Віктар. Пяшчотаю прасветленае слова Аляксея Пысіна 15
Радзівончык Ніна. Сучаснае і адвечнае ў творчасці Георгія Марчука 16
Пацюпа Юры. Законы рытму і прырода выклічнікаў. Заканчэнне 18
Мовы рысы непаўторныя
Лукашанец Аляксандр. Беларуская мова ў сучасным грамадстве: Праблемы беларускамоўнай кампетэнцыі і беларускамоўнай адукацыі 24
Нямковіч Ніна. Станаўленне празаічнага стылю Ядвігіна Ш. 27
Старычонак Васіль. Ментальныя пеяратыўныя намінацыі: На матэрыяле другаснай субстантыўнай лексікі беларускай і рускай моў 29
Пятрова Наталля. Узнікненне і фарміраванне энергетычнай тэрміналогіі ў сучаснай беларускай мове 32
Даніловіч Мікола. Дыялектная мова – шчодрая крыніца літаратурнай фразеалогіі 35
Капцюг Ірына. “Мамо, я пайду пагуляю…”: Намінацыі роднасці ў функцыі зваротка ў дыялектнай мове 38
Каўрус Алесь. Словы з роднай гаворкі. Працяг 42
Методыка і вопыт
Ліпаева Таццяна. Янка Брыль. Апавяданне “Memento mori”: Урок беларускай літаратуры (Х клас) 48
Данілішына Алена. Янка Брыль. Жыццё і творчасць: Урок беларускай літаратуры (Х клас) 50
Ермаковіч Кацярына. Фарміраванне паняцця “сям’я як каштоўнасць” пры вывучэнні твораў Івана Чыгрынава: ХІ клас 53
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Прыметнік 56
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Дзеяслоў 61
Калі закончыўся ўрок
Казека Ала. “Ведай мову сваю, беларус!”: Турнір знаўцаў (VIII – ІХ класы) 63
Пінголь Інга. Вынікі адкрытага дыстанцыйнага конкурсу: Да 85‑годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча 65
Нацыянальная і сусветная культура
Нячаева Галіна. Веткаўская ікона: развіццё старажытнай іканаграфіі “Пакроў” у стылі ракако. Заканчэнне 68
Трафімчык Анатоль. “Песня беларускіх жаўнераў 1794 года” як індыкатар зараджэння мадэрнай беларускасці: Да 270-годдзя Тадэвуша Касцюшкі 73
Валанцэвіч Наталля. Інтэрпрэтацыя гістарычных сюжэтаў у драматургічных творах Уладзіслава Сыра­комлі 78
Валатоўская Ніна. Традыцыі святкавання Масленіцы беларусаў і ўкраінцаў 82
Шаройка Алена. Своеасаблівасці развіцця жанру вуся пян у кітайскім кінематографе 85
Цзя Ян. Увасабленне ўяўленняў пра сінтэз мастацтваў у творчасці сучасных кітайскіх аўтараў 89
Увага! Конкурс! Палажэнне аб конкурсе навукова-даследчых і творчых работ на тэму “Памяць роду: мінулае вачыма сучаснікаў” (94).
Паэтычная старонка. Александровіч А. Да гудка, Я помню Мінск…, Беларусь такой невялікай… (14).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Набеліст. Супастаўленчы, супастаўляльны (34).
Крытыка і бібліяграфія. Дзядова А. “Не мяняй свой куток на прастору чужую…”: Пра кнігу “Беларуская ментальнасць у моўнай прасторы мастацкага тэксту” К. Півавар (47).
Цікава ведаць. Моўная разнастайнасць (52).
Масленічныя песні. А ў нас сягоння Масленка…, Усе зімы лютыя, збірайцеся…, А сягодня ў нас Масленка…, Казалі, Масленкі сем нядзель, сем нядзель… (84).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Красавік (23, 60).
Крыжаванка. Рубінчык В.(96).