"Роднае слова" 7/2017

"Роднае слова" 7/2017

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Шода Марына. Архетып роднай краіны ў міфапаэтыцы Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса 3
Іофе Эмануіл. Паэт, настаўнік, прапагандыст роднай мовы Янка Непачаловіч   8
Бароўка Ванда. Духоўны спадчыннік Францішка Скарыны: Да 85-годдзя Адама Мальдзіса 11
Панфілава Анастасія. Філасофскі каментарый паэтычнага тэксту: На прыкладзе творчасці Алеся Раза­нава 14
Анцімонік Анастасія. Лірычны суб’ект сучаснага верша праз прызму асэнсавання ўласнай экзістэнцыі 17
Курыпка Мікалай. Гераізм і трагедыя стагоддзяў: Вайна ў англійскай літаратуры 20
Тактагазін Муратбек. Пісьмовае песеннае спаборніцтва (айтыс) як асаблівы прыклад эпісталярнай камунікацыі 25

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Іўчанкаў Віктар. Ад народнага форуму да віртуальнага маўлення 30
Нямковіч Ніна. Моўная арганізацыя першага беларускага рамана: Аўтарская мова Ядвігіна Ш. 34
Сіплівеня Жанна, Бубновіч Іна. “Скажы мне, што ты ясі, і я скажу, хто ты”: Назвы ежы і пітва як аснова для ўтварэння мянушак 37
Леўчанка Наталля. Варыянтнасць антрапанімічных кампанентаў у фразеалагізмах беларускай мовы. Заканчэнне.   41
Дзятко Дзмітрый. Перыядызацыя гісторыі беларускай лексікаграфіі: XIII – пачатак ХХ ст. Заканчэнне. 44
Каўрус Алесь. Карыстаемся лінгвістычнымі даведнікамі. Працяг. 47

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Рачэўскі Станіслаў. На скрыжалях моўнай і літаратурнай адукацыі: Метадалагічныя веды 51
Васілеўская Алена, Качан Вольга. Традыцыі пераемнасці: Вывучэнне дзеяслова 54
Казачэнка Ірына. Інтэрнэт-тэхналогіі на ўроках літаратуры 57
Корнева Алена, Меньшэніна Наталля. Дарогі класікаў: Тэлемост (ІХ – Х класы) 59

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Шушкевіч Лілія. Была вайна…: Пазакласнае мерапрыемства (Х – ХІ класы) 65
Герук Марына. “З песні пачынаецца Купала…”: Літаратурная гасцёўня (ІХ – Х класы) 69

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Каралёў Павел. “Як шукаў шчасця па светах…”: Янка Купала ў Сёмкаве 71
Врублеўская Ірына. Беларуска-польскія вытокі вакальнай лірыкі Мечыслава Карловіча. Заканчэнне. 75
Пілатава Ірына. Інтанацыйнасць народнай песні ў мелодыцы опер апошняй трэці xx ст. на нацыянальныя гістарычныя сюжэты 78
Герасімёнак Дзмітрый. Перспектывы захавання і прэзентацыі сядзібна-ландшафтных комплексаў як часткі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 81
Казмірук Марына. Механізмы ўзнаўлення рэлігійнай культуры на прыкладзе каталіцкага харызматычнага руху 85
Карлюкевіч Алесь. Літаратурна-краязнаўчае падарожжа па Беларусі: Пухавіцкі край. Заканчэнне. 90
Галян Ся. Асаблівасці фарміравання мастацкага вобраза ў еўрапейскай архітэктуры і выяўленчым мастацтве 93
Паэтычная старонка. Kupala J. Alesia (62, пер. на англ. В. Рыч), Броўка П. Купала і Колас, вы нас гадавалі! (63). Пакладок У. Была вайна… (69).
Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў (46, 70).
Віншуем! Жаўняровіч П. Будучыня за ёмкім і мабільным словам: Да 55-годдзя Віктара Іўчанкава (29). Бельская Т. Руплівіца на ніве народнай культуры: Да юбілею Ірыны Казаковай (89).
На кніжную паліцу. Малашук П., Стралец М. Рэзерв для павышэння эфектыўнасці ўрокаў беларускай літаратуры: пра дапаможнік для настаўнікаў “Медыяадукацыя ў школе: фарміраванне медыяграматнасці вучняў” пад рэд. М. Запрудскага (64).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2017 г. Верасень (19, 28).
Крыжаванка. Целеш Л. (96).