"Роднае слова" 6/2015

"Роднае слова" 6/2015

Літаратура і час
Мельнікава Анжэла. Актуальнасць класікі: Кузьма Чорны як выразнік нацыянальнай ментальнасці 3
Жыбуль Віктар. “Кулямёты… брахалі мопсікам”: Дакументы Петруся Броўкі ў асабістым архіве Паўлюка Шукайлы 6
Заяц Наталля. Праўда барацьбы: дзве сусветныя вайны ў паэме “Маўчанне травы” Васіля Зуёнка 10
Трафімчык Анатоль. “Замест неба – клетка каваная з сталі”: Паэтычная рэакцыя Леапольда Родзевіча на падзел Беларусі 1921 г. 13
Глазман Любоў. Адлюстраванне самаідэнтыфікацыі асобы ў апавяданнях Максіма Гарэцкага і Леаніда Андрэева 15
Бельскі Алесь. Душа і слова: Паэтычная творчасць Васіля Рагаўцова 19
Мовы рысы непаўторныя
Мароз Валянціна. Тэксталагічныя паказчыкі ў арыента­цыі на месца стварэння Баркулабаўскага зборніка 23
Каўрус Алесь. “Не на кепскае вучыць хачу”: З граматыкі твораў Кузьмы Чорнага. Заканчэнне 26
Старасценка Таццяна. Няўласна-простае маўленне як маркёр дыялагізацыі ў творах Кузьмы Чорнага 31
Галай Вольга. Кузьма Чорны – майстар жывой і непаўторнай мовы 34
Пятрова Наталля. Прыёмы лексічнага і семантычнага паўтораў у тэкстах Міхася Зарэцкага 35
Прыгодзіч Мікалай. Рыгор Піўтарак: ад мовы ўкраінскай да мовы беларускай 39
Таболіч Алена. Перадача геаграфічных назваў і імёнаў з англійскай мовы на беларускую 42
Методыка і вопыт
Гаўрусева Ніна. Ад народных вытокаў праз творчасць у будучыню: Праект (VІІІ клас) 47
Арлова Ірына. Памяць стукае ў сэрцы нам з табой…: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 49
Васілеўская Алена, Качан Вольга. Традыцыі пераемнасці: Вывучэнне фанетыкі і арфаэпіі 51
Фёдарава Людміла. Актуалізацыя і развіццё матывацыйных, інтэлектуальных і творчых рэсурсаў 54
Зелянко Вольга, Караткевіч Вячаслаў, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год 57
Калі закончыўся ўрок
Кавальчук Тэрэза. Літаратурная віктарына па творчасці Васіля Быкава: Х – ХІ класы 61
Саўко Алена. У памяці народнай: План-канспект класнай гадзіны (VIII клас) 63
Еўсіевіч Тамара. Мікола Вяршынін – сатырык са светлаю душой: Літаратурны мантаж 67
Нацыянальная і сусветная культура
Новак Валянціна, Кастрыца Алена. Маральна-этычны патэнцыял радзінна-хрэсьбіннай абраднасці беларусаў 73
Ленсу Якаў. Паэтыка рэчавага свету ў беларускіх народных казках 77
Кандрацьева Галіна. Інтэр’еры каралеўскіх апартаментаў у Нясвіжскім замку   79
Міцкевіч Вера. Аб чым шапацяць старасвецкія качэрыцкія дрэвы, або Загадкі дваранскіх родаў фон Гое­раў і Ланеўскіх-Ваўкоў. Заканчэнне  82
Запартыка Марына. Легенды старога куфра 86
Сурмачэўскі Ігар. Пацеры вайны. Фаніпаль. Закан­чэнне 87
Вайніцкі Павел, Атрашкевіч-Златкавіч Алена. Выстава – прысвячэнне шклозаводу “Нёман” 91
 
Паэтычная старонка. Віталін З. Памяці Петруся Броўкі (9). Звонак А. Жырафа і вожык (58). Зуёнак В. “Чалавек – гэта літара космасу…” (59). Чарняўскі М. Клятва Марата (64). Панчанка П. Даты (65). Вяршынін М. Мы – мужчыны! (70).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Арханёл, архангел. Сцежка, сцяжына, сцяга. Няньчыцца, нянькацца, нянькаць (25).
Цікава ведаць. Агульнанацыянальны дыктант (60).
Песню бярыце з сабою. Поле горкіх палыноў (верш У. Пецюкевіча, муз. Д. Даўгалёва) (65).
Крытыка і бібліяграфія. Мароз С. Першы слоўнік лімнонімаў: Пра слоўнік “Назвы азёр Беларусі” С. Шахоўскай (44).
Новыя выданні. Куліковіч У. Для вывучэння англійскай і беларускай моў: Пра “Англа-беларускі слоўнік” Т. Сушы і інш. (46). Стралец М. Узорны навучальны дапаможнік: Пра кнігу “Гісторыя культуры Беларусі” К. Баландзіна (94).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Жнівень (14, 76, 90).
Крыжаванка. Рубінчык В.(96).