"Роднае слова" 9/2015

"Роднае слова" 9/2015

Падліпская Зоя. “Дасягненні беларускай моладзі станоўча ўплываюць на імідж дзяржавы”: Інтэрв’ю з Міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь Міхаілам Анатольевічам Жураўковым 3
Літаратура і час
Лебядзевіч Дзмітрый. Антычныя традыцыі ў старабеларускай літаратуры: праспект-агляд 7
Жыбуль Віктар. Загадка паэмы “Рахіль” Віктара Казлоўскага 11
Шаладонава Жанна. Апавяданне “Палеская зона” Івана Навуменкі: геапаэтычны погляд 15
Якавенка Наталля. Апавяданні Янкі Брыля і Івана Навуменкі ва ўсходнеславянскай моўнай прасторы: фенаменалагічны падыход 17
Бярозка Аляксандр. “Я ўжо быў там, я не баюся”: “Vixi” як вынiковая кнiга Алеся Адамовiча 23
Мікуліч Мікола. “Сэрца чагосьці чакала…”: Творчы лёс Анатоля Бярозкі 27
Мовы рысы непаўторныя
Паўлавец Дзмітрый. Працаваў, каб адкрыць свету душу беларуса: Да 160-годдзя з дня нараджэння Еўдакіма Раманава 30
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час. Працяг 35
Селібірава Любоў. Унікальныя карані і афіксы ў беларускай мове 40
Марозава Анастасія. Лексічныя варыянты і іх адлюстраванне ў “Тлумачальным слоўніку беларускай ­мовы” 44
Гапеева Вольга. Семантыка і адпаведнасць аптатыўных парэмій беларускай і англійскай моў 47
Масленікава Святлана. Асабовыя найменні нямецкага паходжання ў гаворках Гродзеншчыны 50
Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. З летапісу беларускага мовазнаўства: Барыс Лапаў 53
Методыка і вопыт
Зелянко Вольга. Навучанне арфаграфіі на тэкставай аснове як перадумова фарміравання культуры маўлення вучняў 54
Кныш Марыя. Аналіз урока: Метадычныя парады 59
Данiлiшына Алена. Міжпрадметныя сувязі на ўроках беларускай літаратуры: Метадычныя ўмовы рэалізацыі 62
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Склад слова (марфеміка) 65
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Назоўнік 68
Лойша Таццяна. Тэматычныя групы сказаў: Лес. Восень 70
Калі закончыўся ўрок
Казека Ала. Зямля мая завецца Беларуссю: Інтэлектуальна-пазнавальная гульня (VIІ – IX класы) 71
Нацыянальная і сусветная культура
Габрусь Тамара. Памяць пра лаўру над Дняпром 75
Гулак Настасся. З плеяды класікаў – Еўдакім Раманаў 79
Трус Мікола. “Славацкімі шляхамі Янкі Купалы”: Святы Юр. Працяг 80
Пяткевіч Ірына. Візуальны і гукавы аспекты графічнай партытуры: Да праблемы даследавання 84
Лазуцкая Надзея. Беларускае домравае выканальніцкае мастацтва: Да пытання станаўлення арыгінальнага канцэртнага рэпертуару 88
Барадзіна Інга. Прыцягненне творчай асобы: Фільмы Уладзіміра Мароза пра дзеячаў мастацтва 91
 
Да ўвагі настаўнікаў. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў Беларусі ў 2015/16 навучальным годзе (6).
Паэтычная старонка. Казлоўскі В. “Чамусьці хочацца сказаць папросту…”. “Адцьвітуць і асыплюцца ў даль…”. “Гэта плач залі­хвацкай гітары…”. “Ці ты чуў калі песьні жабрачак…” (14).
Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Антрапонімы Беларусі: Паводле беларускамоўнага друку (34).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Лістапад(52, 73).
Крыжаванка. Карпыза І. Паэт купалаўскай школы Пятрусь Броўка (96).