Адрас рэдакцыі:
220035, г. Мінск, пр-т Пераможцаў, 47/1, пад'езд 2

Тэлефоны:
галоўнага рэдактара (017) 263-35-17,

намесніка галоўнага рэдактара (017) 263-24-69,

адказнага сакратара (017) 263-07-40,

рэдактараў і галоўнага бухгалтара (017) 263-34-79,

факс (017) 263-07-40.

E-mail:
rodnaje_slova@tut.by