"Роднае слова" 9/2014

"Роднае слова" 9/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Бельскі Алесь. Далёкае і блізкае мінулае ў сучаснай беларускай паэзіі               3
Лявонава Ева. “Душа была непрытульная…”: Творчы лёс Алеся Асташонка             7
Трус Мікола. “Апокрыф” Максіма Багдановіча ў невядомым перакладзе на ўкраінскую мову 1924 г. ............ 10
Багдановіч Максім. Апокриф..... 13
Часнок Ірына. Наратыўная стратэгія ў аповесці “Ціхая плынь” Максіма Гарэцкага   ................................................. 14
Глазман Любоў. “Таямніцы жыцця” ў апавяданнях Максіма Гарэцкага і Леаніда Андрэева...................................... 19
Пацюпа Юры. Законы рытму і прырода выклічнікаў. Працяг                   22
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Лобань Наталля. Батанічны слоўнік Зоські Верас: Да 90-годдзя выпуску ў свет        ................................................. 26
Шчасная Кацярына. Асаблівасці засваення запазычанняў на фінальныя -or / -er, -el, -ing................................................ 30
Барковіч Аляксандр. Корпусная лінгвістыка і інтэрнэт           33
Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Гістарыёграф усходнеславянскага мовазнаўства Сяргей Буліч............................... 37
Каўрус Алесь. Карціна – гэта праца, работа…?             42
Груца Аляксей. Яшчэ раз пра гаворкі Дубровен­шчыны                   43
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Шандроха Нона. “Усё там: і зямля, і неба, і вада…”: Метадычная каштоўнасць беларускай народнай загадкі ў сучаснай школе             45
Васілеўская Алена, Качан Вольга. Традыцыі пераемнасці: Яе вялікасць форма       ................................................. 48
Ермаковіч Кацярына. Чалавечыя каштоўнасці і прыярытэты пры вывучэнні твораў ваеннай тэматыкі (ХІ клас)......... 50
Павалокіна Наталля. Беларускія міфы: Урок беларускай літаратуры (VI клас)         ................................................. 54
Зорка Ірына. Буквар беларускіх птушак                56
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Барздова Вольга. Горад са шматвяковай гісторыяй: Завочная экскурсія па Заслаўі (VII – XI класы)........................... 57
Сукора Людміла. Жыццё і творчасць Алеся Ставера: Віктарына для старшых класаў..................................................... 61
Петрашкевіч Марына. Словы пра палешукоў: Гульня для вучняў старшых класаў па матывах “Палескай хронікі” Івана Мележа           63
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Саевіч Надзея. “Жывучы ў Беларусі, адчуваў сябе шчаслівым…”: Да юбілею Браніслава Эпімаха-Шы­пілы..... 66
Міцкевіч Вера. Вераснёўскі атожылак Коласа: 100 гадоў з дня нараджэння Данілы Міцкевіча..................................... 70
Глебава Ларыса. Упершыню ў гісторыі беларускай музыкі…: Да 85-годдзя кампазітара Яўгена Глебава....... 75
Шапран Сяргей. Мікалай Матукоўскі: “Я абараняў ісціну…”          79
Габрусь Тамара. Спадчына “сармацкага” барока ў сакральным дойлідстве Беларусі..................................................... 82
Міхайлаў Павел. Жыццё і навуковая дзейнасць Яўлаліі Казановіч: Новыя звесткі, удакладненні, гіпотэзы. Працяг. 87
Трафімчык Анатоль. Беларускае школьніцтва на Віленшчыне ў 1939 – 1941 гг.: Да 95-годдзя Віленскай беларускай гімназіі. Заканчэнне              90
Сурмачэўскі Ігар. Забытая вайна…: Па слядах аднаго фотаархіва           93
Новыя выданні. Карповіч М. Руплівая праца для абітурыента і настаўніка: Пра кнігу “Беларуская мова: тэсты” Л. Пшанічнай (55).
Паэтычная старонка. Жуковіч М. “Усе птушкі мову маюць…” (56). Салавей А. Сад (92).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Лістапад (47, 65, 74).
Крыжаванка. Целеш Л. Ода бульбе(96).