"Роднае слова" 8/2014

"Роднае слова" 8/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Малей Людміла. Шляхі Пятра Васючэнкі: Гутарка          3
Білютэнка Алена, Хмяльніцкі Мікола. Пад зоркаю Міцкевіча: Святлана Мусіенка     ................................................... 7
Мусіенка Святлана. Вобраз русалкі ў фальклоры і літаратуры рамантызму       ................................................... 9
Бажок Ірына. Жанр эсэ ў творчасці Уладзіміра Караткевіча              13
Трус Мікола, Ляшук Вікторыя. Францішак Ціхі і Янка Купала: Невядомыя старонкі славянскіх літаратурных сувязей 1920 – 1930-х гг.                   15
Запартыка Марына. Міхайла Драй-Хмара – перакладчык “Вянка”            19
Пацюпа Юры. Законы рытму і прырода выклічнікаў                23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Паляшчук Наталля. Гісторык мовы Аркадзь Жураўскі            27
Жураўскі Аркадзь. Фрынас ці Трэнас? Трохі, трошкі                28
Барковіч Аляксандр. Інтэрнэт і моўная асоба                   31
Півавар Кацярына. “Сын герояў і багоў”: Канцэпт народ у мове беларускай літаратуры................................... 34
Богуш Святлана. Станаўленне адміністрацыйна-канцылярскага падстылю: Роля прац Міколы ­Гуткоўскага................... 38
Бунько Наталля. Тэрміналогія прыродных надзвычайных сітуацый          41
Грэбень Таццяна. Устаўныя канструкцыі параўнання: Выражэнне аўтарскай ацэнкі ў медыядыскурсе............................ 43
Каўрус Алесь. Прабеглы час, прабеглы чалавек                 46
Басава Ганна, Пяткевіч Вікторыя. Спас адзін – назваў шмат: Асаблівасці наймення рэлігійных свят у беларускай мове                47
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Бобрык Жанна, Віршыч Наталля, Пашкоўская Антаніна. Песняры народнай душы [Янка Купала, Якуб Колас, Максім Танк]: Творчая майстэрня          50
Лісай Марыя. Алегарычны змест і патрыятычны пафас казкі “Крыніца” Якуба Коласа: Урок беларускай літаратуры (V клас)                 55
Цялюк Таццяна. “Што яны страцілі”: Урок пазакласнага чытання па творы Якуба Коласа (V клас)........................... 56
Есіс Яўген. “Трэба дома бываць часцей”. Рыгор Барадулін: Ідэйны змест і мастацкія асаблівасці (VIII клас)................. 58
Пяткевіч Людміла. Дыдактычны матэрыял па беларускай літаратуры (V клас)   ................................................. 60
Козіч Вольга. Фарміраванне духоўна-маральных арыентацый пры выкладанні “ваеннай” тэмы ў студэнцкай аўдыторыі                 62
Зорка Ірына. Карагод беларускіх раслін                  65
Ермаковіч Кацярына. Духоўны свет моладзі ў аповесці “Непаўторная вясна”: Вывучэнне творчасці Івана Шамякіна (ХI клас)               66
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Радзькова Ганна. Дажынкі: Фальклорнае свята (VIII – IX клас)                   69
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Налівайка Людміла. Творца нацыянальнага адраджэння: Да 120-годдзя народнага мастака Беларусі Аляксандра Грубэ (1894 – 1980)                   72
Саковіч Алена. Ён ніколі не ведаў, што такое нуда, бяссонніца і галаўны боль…: Да 120-годдзя з дня нараджэння Яўгена Цікоцкага              76
Міхайлаў Павел. Жыццё і навуковая дзейнасць Яўлаліі Казановіч: Новыя звесткі, удакладненні, гіпотэзы. Працяг. 81
Трафімчык Анатоль. Беларускае школьніцтва на Віленшчыне ў 1939 – 1941 гг.: Да 95-годдзя Віленскай беларускай гімназіі                 85
Солтан Ігар. Міхалка Петрукоў – нашанівец з Івянца                88
Ян Лю. Новыя формы прачытання класічнага твора кітайскага жывапісу ў ХХ ст.: “Па рацэ ў дзень памінання памерлых” Чжан Цзэдуаня. Заканчэнне                  91
 
У метадычную скарбонку.Кластар (56, 58).
Новыя выданні. Стралец М. Сур’ёзны ўнёсак у айчынную беларусістыку: Пра кнігу “Развіццё культуры Беларусі (1863 – 1917 гг.)” М. Шчаўлінскага (94).
Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (90).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Кастрычнік (14, 71).
Крыжаванка. Карпыза І. Дзень ведаў(96).