"Роднае слова" 7/2014

"Роднае слова" 7/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Іофе Эмануіл. Крытык з вялікай літары – Варлен Бечык 3
Жыбуль Віктар. Тры Марыі з Белпедтэхнікума, альбо Каму прысвячаў вершы Паўлюк Трус? Заканчэнне 8
Жыбуль Вера. Пераклады вершаў Валерыя Брусава на беларускую мову. Працяг 13
Гаранін Сяргей. Нястомны рухавік літаратуразнаўчай навукі: Да 70-годдзя Сцяпана Лаўшука 17
Мінакова Людміла. Пад ветразем дабра і прыгажосці: Выкладчык і літаратуразнаўца Вольга Шынкарэнка 19
Шынкарэнка Вольга. “Паміж Гомелем ды Мінскам…”: Творчасць Сержука Сыса 20
Трафімчык Анатоль. Дзіцячыя дзеі Ігара Сідарука 23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Словазнаўчыя га­ры­зонты Міхаіла Булахава  27
Паўлавец Дзмітрый. Уладзімір Анічэнка – даследчык гісторыі роднай мовы 30
Каўрус Алесь. Форма і норма: Ужыванне дзеепрыметнікаў 32
Рагаўцоў Васіль. “Хто смяецца апошнім” ­Кандрата Крапівы: Спецыялізаваныя вербальныя сродкі ­камічнага 35
Барбук Святлана. Свет у люстэрку складаных слоў 39
Крыўко Мікалай. Лінгвістычная дзейнасць прафесара Мікалая Абабуркі 42
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Рашэтнікава Ніна. Вывучэнне лірычнага твора на прапедэўтычным этапе літаратурнай адукацыі 45
Лісай Марыя. Творчасць настаўніка – неабходная ўмова творчага развіцця вучняў 48
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна, Савіцкая Ірына. Аднасастаўныя сказы: Тэсты. Заканчэнне 50
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Кантрольны дыктант. Заканчэнне 56
Казлова Ніна. Падарожжа па краіне беларусаў: Урок пазакласнага чытання (VI клас) 59
Падліпская Зоя. Яго пуцяводная зорка: Інтэрв’ю з педагогам і паэтам Віктарам Кажурам 62
Зубкоўскі Браніслаў. Сістэма каардынат: Музей, бібліятэка, школа 65
Румянцава Дзіяна, Румянцава Святлана. Шлях да Перамогі: Ваенныя дарогі Марка Амосенкі 66
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Ваданосава Фаіна. Пра што расказалі аўтографы…: Да 70-годдзя заснавання Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы 68
Высоцкая Надзея. Фрэскі касцёла езуітаў у Нясвіжы: 1753 г. ці 1901 – 1903 гг.  71
Міхайлаў Павел. Жыццё і навуковая дзейнасць Яўлаліі Казановіч: Новыя звесткі, удакладненні, гіпотэзы. ­Працяг 74
Габрусь Тамара. Сафія-Логас: Шляхі ўвасаблення 78
Казакова Ірына. Жаночыя вобразы ў міфалагічных уяўленнях кітайцаў і славян 83
Ян Лю. Новыя формы прачытання класічнага твора кітайскага жывапісу ў ХХ ст.: “Па рацэ ў дзень памінання памерлых” Чжан Цзэдуаня 88
Сурмачэўскі Ігар. Мой дзед Пётр: З гісторыі аднаго фотаздымка 91
Паэтычная старонка. Трус П. “Куды вецер вее…”. “Ты ўжо сказала мне на ростань…”. “Дарагая мая, дарагая…”. “Скажы мне любая, скажы…”. “Навошта сэрца я параніў…” (11). “Нашто мне смех…”. “Не віню” (12). Брусаў В. Боттичелли (пер. на бел. мову А. Дудара) (16).
На кніжную паліцу.Рай Я. Неўміручасць паэта: Пра кнігу, прысвечаную Янку Купалу “Грэх на іх нязмыўны” В. Санько (26).
Лінгвістычны досвед.Сцяцко П. Сочыва, варэнне (34). Марожанае, марозіва (38).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2014 год.Верасень (16, 47).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).