"Роднае слова" 7/2015

"Роднае слова" 7/2015

Літаратура і час
Белавус Наталля. Купалаў ідэал паэта ў вершах-пры­свячэннях 3
Брадзіхіна Ала. Адлюстраванні ў хуткай вадзе: Мастацкая спецыфіка інтымнай лірыкі Уладзіміра Дубоўкі 6
Жыбуль Віктар. “Лясніцтва прамяняў на леру…”: Штрыхі да біяграфіі Язэпа Вазёрнага 11
Драбеня Фёдар. Асаблівасці паэтыкі гісторыка-дакументальнай драмы “Людвіка і Фабіян” Людмілы Рублеўскай і Віталя Скалабана 16
Буланда Вера. Веліч праўды ў трылогіі “Пакутны век” Васіля Якавенкі 19
Бельскі Алесь. “Мой ліпень, медазбор гадоў маіх…”: Паэзія Анатоля Шушко 22
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. “Мудры час непатрэбнае крышыць…”: Пра час у беларускіх афарызмах 25
Бабіч Юрый. Жарганізмы і прастамоўі ў газетным тэкс­це: Даніна модзе ці пошук крэатыўных падыходаў? 28
Антанюк Марына. Фарміраванне беларускай і рускай тэрмінасістэм права ў канцы ХХ – пачатку XXI ст.   30
Капцюг Ірына. Клічная форма назоўніка ў ролі зваротка ў творах мастацкай літаратуры 33
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час 37
Сцяцко Павел. Антрапонімы Беларусi: Паводле беларускамоўнага друку 42
Мантур Алена. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы Рыгора Барадуліна і іх рускія эквіваленты 45
Бунько Наталля. Маланка, гром, навальніца: Прафесійная лексіка 48
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Бобрык Жанна. Антонімы: Урок беларускай мовы (V клас) 50
Брытанава Сняжана. Абагульненне па раздзеле “Фанетыка”: Урок беларускай мовы (V клас) 53
Лойша Таццяна. Тэматычныя групы сказаў: Лес 55
Ярмашук Людміла. Святло зямное Анатоля Вярцін­ска­га: Урок-партрэт беларускай літаратуры (Х клас) 56
Мельнік Ірына. Навучанне з захапленнем: Інфармацыйна-камп’ютарныя тэхналогіі ў выкладанні мовы і літаратуры 59
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Адамушка Наталля, Казлова Таццяна. “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць…”: Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства (ІХ – ХІ класы) 62
Кавальчук Тэрэза. Беларуская класіка: Літаратурны турнір (Х – ХІ класы) 65
Цывілька Алена. “Прагне птушка вышыні, чалавек – Радзімы…”: Паэтычны вечар, прысвечаны творчасці Мікалая Леўчанкі 68
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Барвенава Ганна. Прычыны ўзнікнення ў канцы ХVI ст. кунтушовага строю і яго месца ў гісторыі беларускіх убораў 72
Кандрацьева Галіна. Інтэр’еры каралеўскіх апартаментаў у Нясвіжскім замку. Заканчэнне.   77
Павільч Аляксандр. Міжкультурныя адрозненні ў бязмежжы культурнай разнастайнасці: тэарэтычныя меркаванні і жыццёвая праўда 81
Валчок Таццяна. Клавірныя інструменты ў экспазіцыях музеяў Беларусі 85
Трус Мікола. Славацкімі шляхамі Янкі Купалы: па слядах міжнароднага праекта 89
Ян Лю. Выявы нацыянальных музычных інструментаў у жывапісных творах кітайскіх мастакоў 92
 
Наш каляндар. Пучынская К. З надзеяй на “залатое ранне” краіны: Да 110-годдзя Пятра Глебкі (14)
Паэтычная старонка. Глебка П. Летні дзень. Хмара (15). Шпадарук У. “Не адракайся веры, чалавек…” (63). Міцько І. “Калі табе дрэнна ў жыцці…” (63). Папковіч У. “А шчасце ж простае зусім…” (64). Свірка Ю. “Жыццё – адказнейшы экзамен…” (64). Леўчанка М. Дзяцінства. Вёска. Памяці Аляксея Пысіна (69). У ліпені 1941-га. Абеліскі. Беларусі (70). Капуцкая С. “Мне цябе не хапае…”. Вясковае шчасце. Месячык на небе (71).
Літаратурны ветразь. “Там сівых чарада туманоў…”: Нізка вершаў Святланы Капуцкай (71).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Верасень (49, 61).
Крыжаванка. Сопікава В. Паэзія Уладзіміра Дубоўкі (96).