"Роднае слова" 4/2014

"Роднае слова" 4/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Іофе Эмануіл. Яго называлі беларускім Ясеніным: Да 110-годдзя Паўлюка Труса 3
Трафімук Міраслаў. Творчая спадчына Міколы Гусоў­скага: украінскі погляд 8
Сабуць Аліна. “Лучынка” Алаізы Пашкевіч злучыла эпохі: Да 100-годдзя выдання 13
Жыбуль Вера. Пераклады вершаў Валерыя Брусава на беларускую мову 18
Трафімчык Анатоль. Драматургія для дзяцей: Зінаіда Дудзюк 21
Спіцын Алесь. “У светлых барах” Іны Фраловай 24
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Каўрус Алесь. Сухога, Сухія, Сухіга: Пра ўжыванне прозвішчаў 26
Солахаў Аляксей. Спосабы словаўтварэння з агульнай фанемнай часткай утваральных асноў 30
Дзядова Алена. Плач і смех у фразеалагізмах і парэміях 34
Вашчыліна Віялета, Старасценка Таццяна. Вобраз аўтара – вобраз апавядальніка: Кампазіцыйныя тыпы мастацкіх тэкстаў Уладзіміра Караткевіча 37
Хвіланчук Юлія. Навуковая дзейнасць Язэпа Лёсіка ў перыяд станаўлення нацыянальнага мовазнаўства 41
Басава Ганна, Пяткевіч Вікторыя. Уваскрасенне Хрыстова – Вялікі дзень: Да пытання пра найменне рэлігійных свят у беларускай мове 44
Шабовіч Мікалай. Імклівіць – лявоніць: Аказіянальная лексіка 20 – 30-х гг. ХХ ст. 46
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Жуковіч Мікола. Актыўная ацэнка на ўроках беларускай мовы і літаратуры: Эфектыўны падыход да кантрольна-ацэначнай дзейнасці навучэнцаў V – XI класаў 48
Мотрэнка Таццяна. Вывучэнне тыпалагічнага аспекту журналістыкі на факультатыўных занятках 53
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Канструкцыі, паводле формы падобныя да намінатыўных сказаў. Закан­чэнне 56
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Кантрольны дыктант. Працяг 59
Карлюкевіч Алесь. Літаратурнае краязнаўства як неабходны культурны складнік у выкладанні беларускай літаратуры: На аснове матэрыялаў газеты “Літаратура і мастацтва” (2008 – 2013 гг.) 62
Праскаловіч Вольга. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры. Заканчэнне 66
Зелянко Вольга, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Працяг 68
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Пацыенка Святлана. Замкі Беларусі: эвалюцыя сэнсаў 72
Саевіч Надзея. “Глыбокапаважаны і дарагі Апалон Апалонавіч…”: Старонкі жыцця Апалона Карынфскага і яго сяброўства з Янкам Купалам 77
Казакова Ірына. Беларускі і турэцкі вясельныя аб­рады 82
Бельскі Алесь. Грунтоўны працяг радаводнага летапісу Анатоля Статкевіча-Чабаганава 85
Дудзюк Зінаіда. Здань забытага міфа. Працяг 88
Шаранговіч Наталля. Творчы шлях мастака Леаніда Лапчынскага 92
Паэтычная старонка. Свірка Ю. Журботны працяг песні “Жураўлі на Палессе ляцяць”… (69). Шведаў В. “Па небе воблакі-авечкі…”, “Вечны агонь палыхае жаўтлява…”, “Імчаць гады…” (71). Купала Я. Не ищи… (80); Явор и калина (81) (пер. Апалона Карынфскага).
Літаратурны ветразь. Шведаў В. “Толькі ў снах магу лятаць…” (71).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Чэрвень (23, 55, 61).
Крыжаванка. Карпыза І. “Стану песняй у народзе!” (96).