"Роднае слова" 1/2014

"Роднае слова" 1/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Жук Ігар. Вернасць прызванню: Дзмітрыю Бугаёву – 85 3
Падліпская Зоя. “І марам волю дам…”: Інтэрв’ю з Алесем Карлюкевічам 6
Аммон Марына. Фантастыка ў творчай сістэме Андрэя Федарэнкі  10
Плешкунова Алена. Прыёмы стварэння камічнага эфекту ў паэмах “Энеіда навыварат” Вікенція Равінскага і “Тарас на Парнасе” Канстанціна Вераніцына. Заканчэнне 12
Жыбуль Віктар. “Пружанскі барон”: Жыццё і творчасць Алеся Гародні 16
Саковіч Таццяна. Увасабленне вайны ў творчасці Івана Навуменкі і Генрыха Бёля 19
Жыбуль Вера. Валерый Брусаў і беларуская літаратура: гісторыя творчых сувязяў 22
Трус Мікола. Славацка-беларускі паэтычны зборнік “Оb­no­va-Аднаўленне” Яна Замбара і Вікторыі Ляшук 26
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Мароз Валянціна, Молчан Алена, Круглік Наталля. Лацінамоўны спіс “Оrigo regis” у гісторыі беларускага летапісання 28
Ціванова Галіна. Паходжанне эканамічнай лексікі 33
Груца Аляксей. Трансфармацыя структуры прыслоўяў з прыстаўкай в- у беларускай мове 35
Каўрус Алесь. З абсягу ўжывання тэрмінаў. Не толькі лінгвістычных 37
Старасценка Таццяна. Стылістычныя асаблівасці вершаў Змітрака Марозава 41
Басава Ганна, Пяткевіч Вікторыя. Богаяўленне, Хрышчэнне, Вадохрышча: Асаблівасці наймення рэлігійных свят на матэрыяле газеты “Звязда” 43
Цяслюк Наталля. Шматграннасць таленту Віктара Мартынава  46
Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Лексікограф Арцём Баханькоў         48
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Міхайлаў Павел. Добрая слава даражэйшая за багацце: Да юбілею Марыі Кавалёвай 51
Валадзько Таццяна. Выкарыстанне бяззлучнікавых складаных сказаў у тэкстах розных стыляў: Урок беларускай мовы (ІХ клас) 53
Камякевіч Людміла. Сказы з пабочнымі і ўстаўнымі словамі, словазлучэннямі і сказамі. Функцыя пабочных слоў: Урок беларускай мовы (Х клас) 56
Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына. Семантыка-функцыянальныя тыпы намінатыўных сказаў 60
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Рубашная Лера. Сцэнарый спектакля паводле рамана “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча. Працяг 64
Алесавец Галіна, Гунько Ганна. “Багата, родная ты мова…”: Літаратурная вечарына 70
Новікава Зінаіда. Беларуская нацыянальная кухня: Гасцёўня 72
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. З гісторыі вёскі Засмужжа Любанскага раёна. Заканчэнне 75
Кушнярэвіч Аляксандр. Нямецка-беларускія мастацкія сувязі ХІ – пачатку ХХІ cт.  78
Лабачэўская Вольга. Карункі “на клёцках”, “анталяжы і фарботы”: Да гісторыі развіцця карункапляцення на Беларусі 82
Іофе Эмануіл. “Шануйце родную беларускую мову!..”: Да 80-годдзя з дня нараджэння лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Арсеня Ліса 86
Налівайка Людміла, Шунейка Яўген. З чаго пачыналася мастацтва беларускага агітплаката 90
Сцяжко Наталля. Сімвал супольнасці жыцця і духу: Старажытны абрад у дакументальным фільме “Брацкая свяча” рэжысёра Ірыны Волах 93
 
Паэтычная старонка. Марозаў З. Адляцела смутная часіна. Стагоў залатая дрымота…(41).
Крытыка і бібліяграфія. Савіцкая І. І. Пра “Беларуска-польскі слоўнік” (50).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Сакавік (32, 69, 74).
Крыжаванка. Сопікава В. Да 90-годдзя з дня нараджэння Алеся Савіцкага (96).