"Роднае слова" 12/2013

"Роднае слова" 12/2013

Падліпская Зоя. Аб’яднаць намаганні на карысць ­справе                   3
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Адамовіч Галіна. Кантэкстуальная прастора “Вянка” Максіма Багдановіча         ................................................... 4
Варонава Галіна. Сцвярджэнне чалавечнасці: Да стагоддзя з дня нараджэння Аляксея Кулакоўскага............................... 8
Падліпская Зоя. “Тут мае вёсны прычалены…”: Інтэрв’ю з пісьменнікам Казімірам Камейшам.................................... 12
Сінькова Людміла. Літаратура нацыянальная або гетэрагенная?                16
Жыбуль Віктар. Клімент Якаўчык (Кундзіш) – прапагандыст беларускай літаратуры ў Маскве...................................... 21
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Буракова Марына. Катэгорыя ўзросту ў беларускай фразеалогіі: Перыяд жыцця чалавека і яго ацэнка.................. 25
Кулік Людміла. Культурна-нацыянальныя стэрэатыпы і эталоны ў саматычнай фразеалогіі беларусаў................ 28
Герасімчык Ірына. “Праўду кажа тая прыказка”: Функцыянаванне парэміялагічных адзінак у журналісцкім тэксце.... 31
Жук Юлія, Лобань Наталля. Пра Рыа-дэ-Шабанэйра, Лош-Анджэлес і Бярэзінбург…: Жаргонная лексіка ў маўленні студэнтаў                   34
Лепешаў Іван. Драматычны, драматургічны: Культура маўлення              37
Бунько Наталля. Тэрміналогія тэхнагенных надзвычайных сітуацый                   39
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Гіруцкая Людміла, Пятрова Наталля. Навучанне перакладу тэкстаў навуковага стылю: Метадычныя парады да выкладання курса “Беларуская мова: Прафесійная лексіка” ў негуманітарных ВНУ. 40
Трыгубовіч Наталля. Прыналежныя займеннікі: Урок беларускай мовы з элементамі тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо (VI клас)         ................................................. 43
Шульга Наталля, Чэрнікава Наталля. Простая мова. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай: Інтэграваны ўрок па беларускай мове (V клас)                   44
Герцык Аляксандр. Вывучэнне верша “Маці” Ніла Гілевіча: Метадычныя парады (VII клас)............................................. 47
Рагоўская Наталля. Урокі жыцця Даніка Мальца па аповесці “Сірочы хлеб” Янкі Брыля: Урок беларускай літаратуры (VII клас)               50
Валынец Любоў. Анатоль Грачанікаў. Жыццёвы і творчы шлях. Тэматычны змест паэзіі............................................ 52
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Рубашная Лера. Сцэнарый спектакля паводле рамана “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча.............. 59
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. З гісторыі вёскі Засмужжа Любанскага раёна. Працяг..................................................... 63
Міцкевіч Вера. Адам Юр’евіч Міцкевіч – навуковец, педагог, дваюрадны дзядзька Якуба Коласа.............................. 67
Габрусь Тамара. З архітэктурнай гісторыі яўрэйскіх бажніц на Беларусі             72
Дарохін Павел. Мастацтва карыкатуры Беларусі часоў перабудовы           76
Дудзюк Зінаіда. Здань забытага міфа. Працяг                   81
Трус Мікола. Асвечаны імем вялікага Кабзара: VIII Міжнародны кангрэс украіністаў ................................................. 86
 
Падзея: Пучынская К. Купалава “Малітва” па-славацку (85).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2014 год:Люты (24, 38).
Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2013 г. (88).
Кола гадоў. Каляндар на 2014 год (66, 75).
Крыжаванка. Карпыза І. Да 215-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча (96).