"Роднае слова" 6/2013

"Роднае слова" 6/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Адамовіч Галіна. Васіль Быкаў – вялікае сэрца на­рода  3
Лявонава Ева. Творчасць Эрыха Марыі Рэмарка ў мастацкай свядомасці Васіля Быкава і Віктара Някра­сава  6
Жыбуль Віктар. Мікола Бацюшкоў – авангардыст ад варштата: Штрыхі да біяграфіі паэта  10
Навумовіч Уладзімір. Майстар мастацкага апавядання Міхась Стральцоў  14
Трафімчык Анатоль. Экалагічная тэматыка ў п’есах для дзяцей  16
Макарэвіч Кацярына. Выпрабаванне страхам: Штрыхі да творчага партрэта лаўрэата Нобелеўскай прэміі Герты Мюлер  19
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Лінгвістычныя далягляды Івана Роўды  23
Крыўко Мікалай. Слова пра Сцяпана Некрашэвіча  24
Каўрус Алесь. Словы правільныя, але…   27
Лепешаў Іван. Пра слоўнік фразеалагізмаў з твораў Якуба Коласа. Заканчэнне  29
Багамолава Алена. Лексіка-сінтаксічныя адметнасці драматургічнага падстылю. Заканчэнне  32
Лобань Наталля. Словы з патэнцыяльным канатацыйным значэннем  36
Рослік Таццяна. Даданыя члены сказа ў прадмовах Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага: Складаны сказ  40
Садоўская Анжаліка, Пыхалава Дар’я. Этапы чалавечага жыцця ў моўнай карціне свету беларусаў: Нараджэнне і дзяцінства  43
Абрагімовіч Марына. Дом, хата: З гісторыі слоў  46
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Бут-Гусаім Святлана. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Працяг  50
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Намінатыўныя сказы  53
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Дыктанты для самакантролю. Працяг  56
Лявоненка Святлана. Правапіс прыстаўных і ўстаўных літар: Факультатыўныя заняткі па беларускай мове (Х клас)  59
Пшанічная Ларыса. Тэст па беларускай мове  61
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Маскевіч Алена. “Проша, пані, куст зялёны адарыць!”: Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства  64
Цвірко Софія. “Тут ліра дзіўная гучала…”: Гасцёўня  65
Осіпава Іна. З чаго пачынаецца памяць пра вайну?: Пазакласнае мерапрыемства  71
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Гісторыка-культурная спадчына прадстаўнікоў старажытных родаў Корсакаў і Каленікавічаў Вялікага Княства Літоўскага  74
Налівайка Людміла. Мастацкая спадчына Абрама Кроля: Да 100-годдзя з дня нараджэння мастака  77
Шапран Сяргей. Васіль Быкаў: “Я хацеў стаць мастаком”  80
Локун Валянціна. Мікрасвет, у якім увасоблены макрасвет: Штрыхі да творчага партрэта Алеся Карлюкевіча  85
Крывашэева Святлана. Тыпалогія сцэнаграфічных рашэнняў у беларускім і замежным тэатры канца ХХ ст.   90
 
Паэтычная старонка. Бацюшкоў М. “Рыпелі вароты…”. Спроба пачуцці зрыфмаваць (13).
Літаратурны ветразь. Гінько А. “Убачу сэрцам вобраз родны…” (73).
Крытыка і бібліяграфія. Трус М. Славацкі погляд на найноўшую беларускую паэзію: Пра кнігу “Беларуская паэзія на пераломе стагоддзяў” І. Сліўковай (22).
Куліковіч У. Спасціжэнне таямніц лексічнай сістэмы нашай мовы: Пра манаграфію “Развіццё лексічных сродкаў беларускай паэзіі В. Ляшук (48).
Прыгодзіч М. Узнаўляючы даўніну, думаем пра будучыню: Пра дапаможнік “Буквар мовы славянскай” і кнігу “Буквар у жыцці нашых продкаў” А. Сушы (49).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Жнівень (35, 52).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).