"Роднае слова" 4/2013

"Роднае слова" 4/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Іофе Эмануіл. Платон Галавач: вядомы і невядомы: Да 110-годдзя пісьменніка   3
Жыбуль Віктар. “Гэта склала б цэлы цікавы том…”: Платон Галавач у згадках Яўгеніі Каплуновай 7
Трус Мікола. Нацыянальныя літаратурныя “лявіцы” ў Польшчы 1920 – 1930-х гг.: беларускі чыннік  11
Забродская Вольга. Жанр эпіталамы ў шматмоўнай літаратуры Вялікага Княства Літоўскага: Другая палова XVI – першая палова XVII ст.  15
Пісьмянкова Алена. Свята паэзіі: Вершы Алеся Пісьмянкова  19
Гніламёдаў Уладзімір. Па праве роднасці і любові: Паэма “Вёска пад ліпамі” Таісы Трафімавай 21
Падліпская Зоя. “Узняўся белы птах з палыну горкага”: Інтэрв’ю з паэтам Уладзімірам Пецюкевічам  24
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Лепешаў Іван. Пра слоўнік фразеалагізмаў з твораў Якуба Коласа  27
Каўрус Алесь. Будзем уважлівыя: Яшчэ крыху пра выказнік  30
Сцяцко Павел. У спрэчках нараджаецца шуканае  34
Міхайлаў Павел. З гісторыі групоўкі беларускіх гаворак. Заканчэнне  36
Шабовіч Мікалай. Заагніць – з’ярміць: Аказіянальная лексіка 20 – 30-х гг. ХХ ст.    . 39
Рогалеў Аляксандр. З тапаніміі Жлобінскага раёна  41
Федарэнка Ганна. Лексема медъ у помнiках беларускай пiсьменнасцi XIV – XVIII стст.  . 44
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Новік Марыя. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Працяг . 48
Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына. Безасабовыя сказы  50
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Фанетыка, арфаэпія, акцэнталогія, графіка: Тэст па раздзелах  54
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Навучальны каменціраваны дыктант. Заканчэнне  58
Собаль Любоў. Уладзімір Караткевіч. “Бурык”: Урок беларускай літаратуры (V клас) . 61
Абрамчык Алена. Чарнобыльская тэма ў сучаснай беларускай літаратуры: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас)    63
Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Савіцкая Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХІХ Рэспубліканскай алімпіяды. 2012/13 навучальны год  65
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Пармон Любоў, Сахарэвіч Людміла, Трыгубовіч Наталля. Мураваная спадчына Беларусі: Завочная экскурсія . 68
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Старажытны род Казановічаў: Пётр Мяленцьевіч, унук Яраша, войт магілёўскі: З гісторыі аднаго інвентару маёмасці  73
Нячаева Галіна. Рукапісныя помнікі – сведкі іканапіснай традыцыі Веткі  76
Смірнова Ірына. Украінскія і паўднёварускія культурныя ўплывы ў неглюбскім строі  . 81
Пацыенка Святлана. Магнаты Вялікага Княства Літоўскага як эліта  86
Забалотная Ірына, Лявонава Паліна. Беларуская ваенная проза ХХ стагоддзя: нацыянальны і ўніверсальны кантэкст. Заканчэнне  90
Коўрык Аксана. Да вызначэння паняцця стылю ў дызайне  93
Паэтычная старонка. Пісьмянкоў А. “Рыпне масніца…”. “Я зноў аб галоўным…”. “Малюнак знаёмы…”. “Даруй мне, Божа…”. “Залатая мяцеліца…”. “Якая позняя вясна…”. “А звон заве ісці на вы…”. “Ці слова, ці песню крані…”. “Каторы дзень, каторы год…”. “Вось і прыходзіць нарэшце…”. “Я прыеду, я вярнуся…”. “Восеньскі одум бусла”. “Завея ў зімовым садзе…” (19). Пашкоў Г. “Спее дзень над гаем і над борам…” (66).
Крытыка і бібліяграфія. Куліковіч У. Пра новы слоўнік новай лексікі К. Шчаснай (46).
Цікава ведаць. Беларусь у “Яндексе” (60). Мядзведзь (62). Беларусь у запытах карыстальнікаў з іншых краін (67).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Чэрвень (53).
Песню бярыце з сабою. Шчабятуня-ластаўка (словы У. Пецюкевіча, музыка Д. Даўгалёва) (96).