"Роднае слова" 2/2013

"Роднае слова" 2/2013

Падліпская Зоя. Шлях высокага служэння Радзіме: “Роднаму слову” – 25 3

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Іофе Эмануіл. Максім Гарэцкі – беларусазнаўца 6
Дасаева Таццяна. Якуб Колас і Максім Гарэцкі 13
Ярмоленка Алена. Мастацкі свет ранніх апавяданняў Максіма Гарэцкага 17
Жыбуль Віктар. “Буду слухаць песьні ветра…”: Да 100‑годдзя паэта і перакладчыка Алеся Розны 20
Тычына Міхась. “Як жывеш ты, мой народ…”: Да 80‑годдзя з дня нараджэння Юрася Свіркі 24

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Рагаўцоў Васіль. Вербальныя сродкі камічнага ў драматычным абразку “Жартаўлівы Пісарэвіч” Максіма Гарэцкага 30
Каўрус Алесь. Не адно словам класікаў жыве мова: Трохі пра мову новых выданняў 33
Лепешаў Іван. Пра паходжанне прыказак. Закан­чэнне 38
Багамольнікава Наталля. Я тут жыву: Лексіка-семантычная характарыстыка гелонімаў Гомель­шчыны 41
Шахоўская Святлана. Беларуская тэарэтычная лексікаграфія: стан, праблемы, кірункі 43
Бабіч Юрый. “Чорныя косы, чорныя вочы…”: Чорны колер і яго адценні ў творах беларускіх пісьмен­нікаў 47

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Бут-Гусаім Святлана, Новік Марыя. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (IX клас). Працяг 50
Саламевіч Алена. Мнемоніка пры вывучэнні беларускай мовы. Працяг 53
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, ­Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Навучальны выбарачны дыктант. Працяг 57
Павалокіна Наталля. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай: Урок беларускай мовы (ІХ клас) 60
Зубко Аліна. Мікола Сурначоў. “У стоптаным жыце”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 61

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Мянькоў Юрый. Вечарына беларускай мовы і літаратуры: ІХ – ХІ класы 65
Маскевіч Алена. Ой, вясна вясёлая!: Тэатралізаванае прадстаўленне гукання вясны 68

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Запартыка Ганна. Максім Гарэцкі ва ўспамінах сучаснікаў: Па матэрыялах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва 71
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Арцішэўскія герба “Роля” 75
Кур’яновіч Юрась. Пятро Франко – вяртанне з за­быцця 78
Налівайка Людміла. Ад Прыпяці да Нёмана: Да 100‑годдзя з дня нараджэння народнага мастака Беларусі Віталя Цвіркі 84
Коўрык Аксана. Рэчы ў культуры і ў цывілізацыйным полі: Некаторыя меркаванні пра іх прыроду і прызначэнне. Заканчэнне 88
Горава Галіна. Грані вобраза пейзажнага жывапісу Івана Козела 91
Падліпская Зоя. Незабыўная мелодыя сэрца: Інтэрв’ю з кампазітарам Дзмітрыем Даўгалёвым 93

Паэтычная старонка. Розна А. Вось затым… “Дні мінулі…”. Горад (23). Свірка Ю. Два штрыхі да вядомай ісціны (26). Сурначоў М. Раздум’е (62). Сон. Старонка мая (63). Гарун А. Гімн мове (67). Пыліла А. Родная мова (68).
Новыя выданні. Нераток Ю. Спектр белага колеру: Пра кнігу “Белая Жанчына” Д. Пятровіча (29).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Красавік (52, 92).
Песню бярыце з сабою. Не кувай, зязюленька (словы У. Пецюкевіча, музыка Д. Даўгалёва) (96).