"Роднае слова" 9/2013

"Роднае слова" 9/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Штэйнер Іван. Светлае збавенне: Да 75-годдзя з дня нараджэння Анатоля Грачанікава 3
Жук Ігар. Баладная зорка Івана Штэйнера  6
Содаль Уладзімір. “Чалавеку патрэбна не слава…”: Крэда Сяргея Грахоўскага 8
Жыбуль Віктар. “Я… вяду сувязь амаль з усімі краінамі свету”: Да 110-годдзя з дня нараджэння Змітра ­Снежкі 11
Жыбуль Віктар. Колькі слоў пра Масея Сяднёва і яго архіўны фонд 15
Станкевіч Роза. Белая ластаўка Беларусі Ніна Мацяш 18
Навіцкая Валянціна. Кантраст як стылёвая дамінанта ранняга казачнага эпасу Уладзіміра Караткевіча 21
Новік Ганна. Мадыфікацыі формы дзённіка ў сучаснай беларускай прозе 23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. А след ад вялікай душы застаецца на свеце доўга…: Слова пра Фёдара ­Янкоўскага 26
Гуліцкі Мікалай. Штрыхі да партрэта настаўніка: Фёдар Янкоўскі 28
Качан Вольга. З пашанай і ўдзячнасцю: Слова пра ­Мікалая Бірылу 30
Еўсіевіч Надзея. Пераемнасць ідэй – перспектыўнасць вынікаў: Да 90-годдзя Мікалая Бірылы 31
Старасценка Таццяна. Канцэпт зіма ў паэзіі Сяргея Грахоўскага 33
Каўрус Алесь. З нагоды народзінаў слова: Гаварко­васць 35
Багамолава Алена. Стылістычныя фігуры як адметныя экспрэсіўныя адзінкі паэтычнага ідыястылю Ніны ­Мацяш 37
Бадзевіч Зінаіда. Утварэнне форм загаднага ладу дзеясловаў у сучаснай беларускай мове 41
Галай Вольга. Барта, рэйтар, шабелтас: Ваенная лексіка 44
Арцёмава Вольга. Вербалізацыя напрамку перамяшчэння ў беларускай і англійскай фразеалогіі 48
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Касцючык Валянціна. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Заканчэнне.  54
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Дыягнастычны тэст па беларускай мове 57
Даранчук Алена. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры 60
Каладзінская Алена. Добрага чалавечка шчасце зной­дзе і ў запечку: Урок пазакласнага чытання па казцы “Па­пя­луш­ка, ці Крышталёвы пантофлік” Шарля Перо 64
Есіс Яўген. Тэматычны кантроль па казцы “Кацёл з каменьчыкамі” Уладзіміра Караткевіча (V клас) 66
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Дыктанты для самакантролю. Працяг.  67
Мартынкевіч Святлана. Вывучэнне маўленчых паняццяў на камунікатыўна-дзейнаснай аснове: ад тэорыі да практыкі (V – VI класы) 71
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. З гісторыі вёскі Засмужжа Любанскага раёна. Працяг.  76
Дудзюк Зінаіда. Здань забытага міфа 80
Клецкіна Вольга. Еўрапейскія балетмайстры ў тэатрах Радзівілаў XVIII ст.: На падставе архіўных даку­ментаў 85
Саевіч Надзея. Сцежкі жыцця Паўліны Мядзёлкі: Да 120-годдзя з дня нараджэння 88
Абаніна Валянціна. Хрысціянская тэматыка ў сучасных брадвейскіх і оф-брадвейскіх мюзіклах і рок-операх 90
Сцяжко Наталля. Тэлеканал “Беларусь 3” – надзеі і здзяй­сненні 94
Паэтычная старонка. Грачанікаў А. Начное купанне. Белая лілея (5). Грахоўскі С. Душа. “Чалавеку патрэбна не слава…”. “Такой імклівай не было хады…”. Самасуд (10). Сцюдзёная ноч (34). Зіма (35). Сяднёў М. Зь вячэрніх блуканьняў. Сьмерць малітваў. Вайна цішыні. Сінія вочы. Боль (16). “Едзеш ты. Ці-ж магчыма…”. Цяжкі адказ. “Прыглядаюся, каб не разьбіцца…”. “Я з ванд­ра­вань­няў толькі што вярнуўся…”. Сустрэча ў парку (17). Галіноў­ская Н. Вароны і тэлефоны (62). Стрыжанец А. Горыч. Нейкі абсурд (75). Крыцук М. “Нябёсы пакрыліся доўгімі стужкамі…”. “Між літоўскіх шляхоў…” (75).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Раўналетак, равеснік, аднагодак (43).
На кніжную паліцу. Дзятко Д. Словы з прапіскай: Пра кнігу “Словаклад: слоўнік адметнай лексікі” А. Каўруса (51).
Літаратурны ветразь (75).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Лістапад (47, 56, 74).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).