"Роднае слова" 12/2012

"Роднае слова" 12/2012

Падліпская Зоя. Верай і праўдай служыць справе асветніцтва: З нагоды выхаду трохсотага нумара часопіса “Роднае слова” 3
“Роднаму слову” – 25 4

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Адамовіч Галіна. Вымярэнні чалавечага ў літаратуры: айчынная і сусветная традыцыі 11
Некрашэвіч-Кароткая Жанна. Станаўленне ліра-эпічнай традыцыі ў гісторыі беларускай і рускай літаратур 15
Трафімчык Анатоль. 100 гадоў беларускай п’есе для дзяцей 21
Жыбуль Віктар. “Ульянаўскі ліпень” Рыгора Папараця, альбо Пра што расказалі рукапісы 23
Гніламёдаў Уладзімір. Максім Танк і Назым Хікмет 27

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Каўрус Алесь. Правім іншых, паправім і сябе 32
Лепешаў Іван. Пра паходжанне прыказак 37
Сцяцко Павел. Праменне роднай мовы. Працяг 40
Сівіцкая Наталля. Фарміраванне народных назваў асобы: Уплыў сацыякультурнага статусу і міфалагічных уяўленняў 42
Лапуцкая Ірына. Каляндар і Каляды 44

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Бут-Гусаім Святлана. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі. Працяг 46
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Аднасастаўны сказ як асобая сінтаксічная канструкцыя. Працяг 49
Кныш Марыя. Аўтарская дыдактычная сістэма: Сучасны стан. Метадычныя рэкамендацыі. Заканчэнне 51
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: навучальны выбарачны дыктант 53
Пшанічная Ларыса. Тэставыя заданні па беларускай мове. Заканчэнне 55
Шульга Наталля. Павучальны змест апавяданняў “Белая Сарока”, “Плачка”, “Сын Буры” Яна Баршчэўскага: Урок беларускай літаратуры (IX клас) 58
Шагун Надзея. Пімен Панчанка. Паэзія ваеннага часу: Урок беларускай літаратуры (Х клас) 60
Павалокіна Наталля. Аповесць “Насцечка”. Кузьма Чорны: Урок беларускай літаратуры (VI клас) 61
Абрамчык Алена. “Так цяжка шлях нам церабіць да Беларусі!”: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 63

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Вярбоўская Зінаіда. “Святы Мікола ў госці запрашае, увесь род збірае…”: Сцэнарый зімовага свята 66

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Рагойша Вячаслаў. Набліжэнне да Беларусі: Летапіс беларускай шляхты Анатоля Статкевіча-Чабага­нава 69
Пацыенка Святлана. Духоўная культура магнатаў Вялікага Княства Літоўскага 72
Гулак Анастасія. Навуковае выданне, у якое ўкладзена душа 75
Урбан Ганна. Міфалагема жанчыны ў традыцыйнай культуры 77
Корсак Вольга. Танец танга: гісторыя ўзнікнення і развіцця 81
Трус Мікола. Выстава “Нашы традыцыі” ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце 86


Паэтычная старонка. Папараць Р. Ты сьпіш… “Жыцьця я ­сьпіў атруту…”. “Павольна змрок лажыўся над зямлёю…”. Жанчына. “Пачакай, падарожнік…”. “Калі цыганка прыдзе ноч…”. “…Бывае й так…” (26).
Асобы ў методыцы. Язерская Святлана. Васіль Протчанка (48).
Цікава ведаць. Мікола Зімовы (68).
Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2012 г. (87).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Люты (52, 65).
Кола гадоў. Каляндар на 2013 год (39, 41, 85).
Крыжаванка. Целеш Л. “Мілагучная, шчырая, добрая мова” (96).