"Роднае слова" 11/2012

"Роднае слова" 11/2012

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Жыбуль Віктар. Ці быў даплецены вянок?: Загадка творчай спадчыны Міхася Дуброўскага 3
Бут-Гусаім Святлана, Касцючык Валянціна. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (IХ клас). Працяг. 46

 МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Мікуліч Мікола.  Па слядах часу: Перапіска Уладзіміра Калесніка і Максіма Танка. 8Заканчэнне. 
Штэйнер Іван. Франтавыя і літаратурныя сцяжыны Міхася Даніленкі 14
Ярмоленка Алена. Міфалагічная і фальклорная традыцыі ў творчасці Максіма Гарэцкага 16
Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. “І позірк твой, за матылька лягчэйшы”: Штрыхі да творчасці Леаніда Дранько-Майсюка 20
Барысюк Таццяна. Нацыянальныя вобразы свету і чалавека ў паэзіі Леаніда Дранько-Майсюка, Віктара Шніпа, Эдуарда Акуліна і Людмілы Рублеўскай 23 

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Шур Васіль. Анамастыкон сатырычных твораў Уладзіміра Верамейчыка 26
Паўлавец Дзмітрый. Лінгвакультуралагічная спадчына Уладзіміра Даля і беларускае мовазнаўства. Заканчэнне.
30
Назаранка Юлія. Фігуры ў выслоўях Якуба Коласа 34
Краўчанка Наталля. Да пытання пра моўную ідэнтыфікацыю сярод малодшых пакаленняў беларусаў 36
Піскуноў Фёдар. Слуцк – Случчына – случчанін: Пра некаторыя асаблівасці правапісу назоўнікаў на -чанін
40
Сцяцко Павел. Праменне роднай мовы 43 

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Аднасастаўны сказ як асобая сінтаксічная канструкцыя 48
Кныш Марыя. Аўтарская дыдактычная сістэма: Сучасны стан. Метадычныя рэкамендацыі 52
Старасценка Таццяна. Поліфанія мастацкага тэксту 55
Багамолава Алена. Экспрэсіўны сінтаксіс: Практычная частка 58
Пшанічная Ларыса. Тэставыя заданні па беларускай мове 62
Куліковіч Уладзімір. Тэставыя заданні: Гісторыя кнігі і кнігадрукавання 65
Кавалевіч Зінаіда. З вопыту правядзення раённага этапу рэспубліканскай алімпіяды 68
Дайлід Ніна. Запрашаем у хату, госцейкі нашы!: Сцэнарый экскурсіі-спектакля 73
Зайцава Святлана. Беларускiя вячоркi: Гаспадынiны парады 76

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Караневіч Кацярына. Фенаменальная падзея ў беларускай культуры 78
Бідная Ганна. Жыццё і творчасць Альберта Віюка-Каяловіча 81
Мацко Агата. Адметнасць святочнага календара горада Гродна XIV – XVII стст. 85
Апалайка Ганна. Школьныя і пазашкольныя формы мастацкай адукацыі ў Беларусі (ХХ – пачатак ХХI ст.) 87
Трус Мікола. Слуцкая батлейка ва ўспамінах барона Караля Стахеля 90
Брыткевіч Дзіна. Інтэрпрэтацыя гуку і колеру ў творчасці кампазітараў і жывапісцаў 92

 У метадычную скарбонку. Яленскі М. Методыка вывучэння сінтаксісу (61).
Тэст на ўроку. Несцяровіч С. Адказы на метадычную распрацоўку «Тэставыя заданні па творах Якуба Коласа: Паэма “Сымон музыка” (Х клас)» (71).
Паэтычная старонка. Дуброўскі М. З вянка сонэтаў (3). “Пяяў тыды я, калі сонца…” (6). Першая песня. Лотаць і хваля (7). Танк М. Як я стаў паэтам (68). Кірэенка К. Прырода (69).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: студзень (22, 77, 84).
In memoriam. “Каб на апошнім кіламетры жыцця другім дапамагчы…”: Слова пра Мікалая Мішчанчука (72). 
Песню бярыце з сабою. Не спяшайся, восень (словы У. Пецюкевіча, музыка Д. Даўгалёва) (96).