"Роднае слова" 10/2012

"Роднае слова" 10/2012

ДА 130-ГОДДЗЯ ЯКУБА КОЛАСА
Падліпская Зоя. Вялікі Пясняр беларускай зямлі: Да 130-годдзя Якуба Коласа
Трафімчык Анатоль. Вытокі паэтычнага таленту: Станаўленне Якуба Коласа як беларускага класіка
Кур’яновіч Юрый. Якуб Колас і контррэвалюцыйнае “Полымя”
Шаладонаў Ігар. Часовае і вечнае ў творах Якуба Коласа
Вострыкава Алена. Якуб Колас у чэшскай культурнай прасторы
Жыбуль Віктар. З-пад пяра Аляксея Кручоных: З гісторыі аднаго партрэта Якуба Коласа
Дубовік Іван. Якуб Колас і Яніна Кулакоўская: гісторыя перапіскі
Зайцава Ганна. Асветніцкая дзейнасць Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа да юбілею песняра
Трус Мікола. Дарэктарства: ад народнай педагогікі да нацыянальнай ідэнтычнасці
Каўрус Алесь. З абсягу нармалізацыі літаратурнай мовы: Паводле паэм Якуба Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка”
Рагаўцоў Васіль. Вербальныя сродкі камічнага ў п’есе “Антось Лата” Якуба Коласа
Галай Вольга. Германізмы ў паэтычнай творчасці Якуба Коласа
Назаранка Юлія. Тропы ў выслоўях Якуба Коласа
Праскаловіч Вольга. Рэалізацыя жанравага падыходу пры вывучэнні байкі “Конь і сабака” Якуба Коласа: Метадычныя парады (VI клас)
Кілбас Яніна. Род і лік назоўнікаў: Урок беларускай мовы на матэрыяле паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа (VI клас)
Лапа Жанна. Тыпы выказнікаў і спосабы іх выражэння: Урок беларускай мовы на матэрыяле твораў Якуба Коласа (IX клас)
Собаль Любоў. “Самы светлы талент – дабрата”: Урок беларускай літаратуры па раздзеле “Дзядзька-кухар” паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа (VII клас)
Васіленка Наталля. Вобразы Сымона і Ганны ў паэме “Сымон-музыка” Якуба Коласа: Урок беларускай літаратуры (Х клас)
Лапіцкая Таццяна. Праблема развіцця народных талентаў у паэме “Сымон-музыка” Якуба Коласа: Урок беларускай літаратуры (Х клас)
Несцяровіч Сяргей. Тэставыя заданні па творах Якуба Коласа: Аповесць “У палескай глушы” (IХ клас). Паэма “Сымон-музыка” (Х клас)
Петрашкевіч Марына. “Свая зямля – вось што аснова”: Гульня па матывах паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа
Рубашная Лера. Літаратурны турнір па аповесці “У палескай глушы” Якуба Коласа: Урок беларускай літаратуры (IХ клас)
Гунько Ганна, Алесавец Галіна. “І сёння з намі Колас і Купала…”: Пазакласнае мерапрыемства
Касцюк Таццяна. Сцежкамі Якуба Коласа: Інтэлектуальная гульня (V, VI класы)
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Падліпская Зоя. “Вось гэтым і жыву…”: Інтэрв’ю з Мікалаем Чаргінцом
Бельскі Алесь. Цячэ радаводная рака: Новы том летапісу “Я – сын Ваш” Анатоля Статкевіча-Чабаганава
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Багамолава Алена. Сінтаксічныя сродкі стварэння экспрэсіўнага мастацкага маўлення. Заканчэнне
Лепешаў Іван. У этымалагічную скарбонку
Паэтычная старонка. Іпатава В. Талент. Колас Я. Полымя. Валодзька С. “На ростанях”. “Новая зямля”. Герасімовіч С. Роднай мове
У метадычную скарбонку. Саўко У. Метадычная спадчына Якуба Коласа.
У дапамогу педагогу.
На кніжную паліцу. Трус М. Галасы пакаленняў: Пра літаратурна-мастацкі альманах “AVE”.
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Прамінулы, прошлы.
Крытыка і бібліяграфія. Мандава М., Квятко А., Прыгодзіч М. Не толькі для арабістаў…: Пра каталог “Рукапісы татараў Беларусі канца ХVІІ – пачатку ХХ стагоддзя з дзяржаўных кнігазбораў краіны”. Макарэвіч А. Грунтоўны дапаможнік па беларускай арфаграфіі: Пра дапаможнік У. Куліковіча “Сучасная беларуская арфаграфія”.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: Снежань.