"Роднае слова" 11/2016

"Роднае слова" 11/2016

Падліпская Зоя. Гісторыя Радзімы пачынаецца з гісторыі кожнай сям’і 3
Вынікі конкурсу “Памяць роду: мінулае вачыма сучаснікаў” 5
 
ЛІТАРАТУРА і ЧАС
Ярац Алег, Ярац Віктар. Карані і крона дабрыні: Лаканічны верш Анатоля Вярцінскага 11
Вабішчэвіч Таццяна. Дзённік Аляксандра Няпрыцкага-Граноўскага як новая крыніца да жыццяпісу Сяргея Палуяна  15
Загурская Галіна. Полацкае літаратурнае аб’яднанне “Наддзвінне” 21
Пятроўская Таццяна. Асноўныя тэндэнцыі ў сучаснай падлеткавай прозе 23
Лявонава Ева. “Славу запеў я і радасць анёлам зычлівым…”: Рэцэпцыя вобразаў анёлаў у паэтычным цыкле “Дуінскія элегіі” Райнера Марыя Рыльке  27
Трус Мікола. Максім Багдановіч сабраў навукоўцаў у Літве 33
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Старычонак Васіль. Рэпрэзентацыя гучання ў беларускай мове: На матэрыяле другасных ад’ектыўных найменняў 34
Чайка Наталля. Віды эліптычных канструкцый з семантыкай дынамічнай лакалізацыі 38
Арцёмава Вольга. Прагматычны кампанент семантыкі ўказальных часціц беларускай мовы 41
Трухан Тамара. Новыя выданні беларускай дыялектнай лексікаграфіі 44
Прыгодзіч Алена, Прыгодзіч Мікалай. Даследчыца нямецка-беларускіх моўных кантактаў: Да юбілею Вольгі Галай 47
Тушынскі Дзяніс. Суіснаванне дзяржаўных моў паводле фінскага і беларускага заканадаўства 48
Масленікава Святлана. Эканамічная лексіка нямецкага паходжання ў гаворках Гродзеншчыны 52
Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг 53
Цяслюк Наталля. Даследчык беларускай мовы Лешак Асоўскі  55
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Шандроха Нона. Жывая і дзейсная педагогіка Васіля Віткі 57
Мінкевіч Галіна. Музейныя ўрокі як сродак грамадзянскага выхавання.Дапаўненне. Спосабы яго выражэння і віды: Урок беларускай мовы (VI клас) 62
Пятрова Наталля, Савіцкая Ірына. Комплексныя тэсты: беларуская мова: Базавы ўзровень 65
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы…”: Тэставыя заданні: Беларускія стравы 72
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Барвенава Ганна. Строй беларускай эліты: рэканструкцыя: Гатычны касцюм у Вялікім Княстве Літоўскім (другая палова ХІІІ – пачатак ХVI ст.). Працяг 76
Саевіч Надзея, Плаўская Марына. “На добры ўспамін…”: Да 125-годдзя з дня нараджэння Уладзіславы Францаўны Луцэвіч 81
Лойка-Мічуда Анастасія. Трактоўка вобразаў славянскай міфалогіі ў тэатральным мастацтве Беларусі першай паловы хх ст. 84
Галак Уладзімір. Вучэбны аматарскі тэатр Беларусі канца хх – пачатку ххi ст.: Генезіс і гістарычная пераемнасць 89
Вэнчан Тан. Танец цмока як адлюстраванне нацыянальных традыцый Кітая 93
 
Паэтычная старонка.Загурская Г. Наддзвінцы мы… (14), Швед В. “Помню дзеда хату…” (54), Геніюш Л. “У маёй бабулі…” (55), Швед В. Ганчары (55).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён 2017 г.: Студзень (14, 46, 48, 71).
Крыжаванка. Сопікава В. Літаратурнае аб’яднанне “Наддзвінне” (96).