"Роднае слова" 8/2012

"Роднае слова" 8/2012

ДА СТАГОДДЗЯ МАКСІМА ТАНКА
Падліпская Зоя. Незгасальнае святло беларускай паэзіі: Да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка

Адамовіч Галіна. “…І адчуваю полымя жывое”: Максім Танк – класік беларускай літаратуры ХХ ст.
Настасіч Наталля. Падарожжа даўжынёй у жыццё…
Ярац Віктар. У промнях незвычайнага святла: Верлібр Максіма Танк
Ганчарова-Цынкевіч Таццяна, Курыленка Галіна. “Ля гэтых сосен нельга не спяваць…”: Праблема чалавека і прыроды ў паэзіі Максіма Танка
Калядка Святлана. Публіцыстыка Максіма Танка як храналогія ХХ ст.
Мікуліч Мікола. “Трэба ўчуцца, адтварыць вобраз…”: Максім Танк у рускіх перакладах
Запартыка Ганна. “Каб песень яго не схавалі пад камень…”: Да гісторыі асабістага архіва Максіма Танка
Содаль Уладзімір. Сустрэчы з Максімам Танкам
Жыбуль Віктар. Адысея Максіма Танка
Каўрус Алесь. З моўнага набытку класікаў літаратуры. Заканчэнне
Старасценка Таццяна. Кантраст у паэтычным дыскурсе Максіма Танка
Старычонак Васіль. “Усё жыццё збіраю галасы сусвету…”: Кароткі слоўнік індывідуальна-аўтарскіх субстантыўных метафар Максіма Танка
Праскаловіч Вольга. Выкарыстанне модульнай электроннай тэхналогіі: Вывучэнне тэмы “Максім Танк” (Х клас)
Калініна Эліна, Станішэўская Часлава, Юрчук Ірына. “Прайсці праз вернасць”: Літаратурна-музычная кампазіцыя
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Мішчанчук Мікола. “І зараз мне б толькі дабегчы да тых, хто пакліча мяне”: Пімену Панчанку – 95
Шапран Сяргей. “Гэта нямала – быць сапраўдным і чэсным пісьменнікам”: Успамінаючы Івана Антонавіча Брыля
Кенька Міхась. Нястомны даследчык культуры Адам Мальдзіс
Гальпяровіч Навум. Акунаючыся ў айчынную гісторыю: Слова пра Анатоля Бутэвіча
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Некаторыя тэарэтычныя праблемы беларускай дыялектнай лексікаграфіі: З нагоды публікацыі “Дыялектнага слоўніка Косаўшчыны” Алеся Зайкі. Заканчэнне
Якушава Алена. Словаспалучальны патэнцыял лексемы як моўнай катэгорыі ў мастацкім тэксце: На прыкладзе мовы твораў Івана Пташнікава і Івана Шамякіна
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Бут-Гусаім Святлана, Касцючык Валянціна. Ад простага сказа да складанага. Працяг
Круталевіч Тамара. “Мастацкая літаратура – акно ў свет”: Рэалізацыя інавацыйна-творчага праекта
Рагойша Усевалад, Радзевіч Аляксандр, Савіцкая Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці этап ХХVIІІ Рэспубліканскай алімпіяды (X, XI клас). Заканчэнне
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Канановіч Аляксандр. Культурныя глыбіні Глыбокага
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Мастак з роду Марціновічаў
Содаль Уладзімір. Праз усё жыццё з фотаапаратам – Анатоль Каляда
Паэтычная старонка. Танк М. Крытычныя заўвагі. “Звычайна сур’ёзныя людзі…”. Завея. “Калі апаў першы ліст на зямлю…”. Даваенны габелен. “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека…”. “Парог, вычасаны з успамінаў…”. “Каб лягчэй было ў дарозе…”. “І радасць ніякая радасць, а горыч…”. “Люблю твае, Нарач, затокi i тонi…”. Мой хлеб надзённы. “О родная зямля!”. Рукі маці. “Толькі перад зярном…”. Шчасце. “Дрэвы паміраюць…”. “Божа мой шчодрасці…”. “У хлебных магазінах я…”. Панчанка П. “Мала сказаць: ненавіджу…”.
Крытыка і бібліяграфія. Шур В. У цэнтры ўвагі, “Упоравень з часам”: Пра зборнік артыкулаў “Упоравень з часам” І. Лепешава. Азаранка В., Васілеўская А. Скарбонка мудрасці: Пра кнігу “Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў” Н. Гаўрош, Н. Нямковіч.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: Кастрычнік.
Крыжаванка.
Целеш Л. “Край наш родны!”.