"Роднае слова" 7/2012

"Роднае слова" 7/2012

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Петрушкевіч Ала. Песняры чыстае красы: Максім Багдановіч і Алесь Салавей
Мішчанчук Мікола. “Лепш вольным птахам рэзаць шыр нябёсаў…”: Пра паэзію Язэпа Пушчы
Жыбуль Віктар. Формавідзец, вобразапісец, музыкасловец: Паэзія Язэпа Пушчы ў крытычным асэнсаванні Адама Бабарэкі. Заканчэнне.
Жыбуль Віктар. “Пачаў, ды хутка змоўк…”: Жыццё і творчасць Сяргея Астрэйкі
Мікуліч Мікалай. “Пазваніце ці напішыце Жэню…”: На схіле дзён: бацькі Максіма Танка
Вострыкава Алена. Зорка чэшскай барочнай паэзіі Бедржых Брыдэль
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Падліпская Зоя. “Слова стала самым дарагім і каштоўным прадуктам…”: Інтэрв’ю з Віктарам Іўчанкавым
Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Некаторыя тэарэтычныя праблемы беларускай дыялектнай лексікаграфіі: З нагоды публікацыі “Дыялектнага слоўніка Косаўшчыны” Алеся Зайкі
Каўрус Алесь. З моўнага набытку класікаў літаратуры
Лобань Наталля. Аказіянальная канатацыя і шляхі ўзнікнення аказіянальных канатацыйных значэнняў слова
Варонька Крысціна. Графіка-арфаграфічныя асаблівасці кніг “Руф” і “Суддзі” Францыска Скарыны
Шур Васіль. Стадолічы: Малая радзіма ў кожнага з нас
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Бут-Гусаім Святлана. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (IX клас)
Нікіціна Валянціна. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі ў працэсе выкладання беларускай мовы і літаратуры: На аснове мясцовага матэрыялу
Есіс Яўген. Даследча-пошукавы кірунак дзейнасці вучняў на ўроках беларускай літаратуры
Ліцяга Наталля. Заданні па тэме “Правапіс вялікай і малой літар”
Лугоўскі Аляксандр. “…Вышэй за ўсё і перш за ўсё – чалавечнасць”: Метадычныя парады па вывучэнні апавяданняў Янкі Брыля (Х клас)
Рагойша Усевалад, Радзевіч Аляксандр, Савіцкая Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці этап ХХVIІІ Рэспубліканскай алімпіяды (ІХ клас)
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Зміеўская Святлана. “Абараняючы родную зямлю”: Літаратурна-музычная кампазіцыя
Лепунова Таццяна. “І ў песнях зазвіняць званы жыцця…”: Літаратурна-паэтычны мантаж да 95-годдзя Пімена Панчанкі
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Юхновічы-Бербашы герба “Ляліва”
Барвенава Ганна. Харугва, сцяг, дзіда і іншае ў рытуальных дзеяннях эпохі Сярэднявечча. Заканчэнне.
Сарока Святлана. Беларуская навучальная акруга ў інфармацыйнай прасторы Расійскай імперыі першай паловы XIX ст. Заканчэнне.
Ваданосава Фаіна. Янка Купала і кніга
Саевіч Надзея. З гісторыі музейнай калекцыі “Аўтографы Янкі Купалы”
Трус Мікола. Бясядскія вячоркі з Янкам Купалам
Барыс Сымон. Дакаральныя і велічальныя песні на беларускім традыцыйным вяселлі: Гістарычны і маральны аспекты
Валодзіна Таццяна. Прынцыповасць і адданасць навуковай справе: Слова пра Галіну Барташэвіч
Шапран Сяргей. Наш Фотапімен: Да 85-годдзя фотамайстра Уладзіміра Крука

Крытыка і бібліяграфія. Петрушкевіч А. Значная з’ява парэміялогіі і парэміяграфіі: Пра кнігу “Тлумачальны слоўнік прыказак” І. Лепешава.
Паэтычная старонка. Пушча Я. “На расхрыстаны водшыб…”. Фантазія не ў Азіі, а на Беларусі. Каплі вады. Астрэйка С. “Вясна… І сінія завеі…”. “Я іду дарогай… Навакол загоны…”. Глухая ноч. Сурначоў М. “Стаю над попелам хаціны…”. Чырвоная зорка. Астрэйка А. “Беларусь-партызанка”. Мой будан, Глебка П. Беларусі. Калачынскі М. Знаёмства з мінулым.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: Верасень.
Цікава ведаць.
З гісторыі знакаў прыпынку.
Песню бярыце з сабою. Азярцо (словы У. Пецюкевіча, музыка Д. Даўгалёва).
Крыжаванка. Целеш Л. Летняя лірыка Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Танка.