"Роднае слова" 6/2012

"Роднае слова" 6/2012

Падліпская Зоя. Славуты Пясняр беларускага народа: Да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Трус Мікола. Захаванасць традыцый, пераемнасць клопатаў: Слова і пасляслоўе пра візіт Янкі Купалы ў Чэхаславакію ў 1927 г.
Трафімчык Анатоль. “Калісь мы ў Рыгу збожжа везлі, цяпер зямлі завезлі часць…”: Польска-савецкі падзел Беларусі 1921 г. у вершах Янкі Купалы
Вострыкава Алена. Янка Купала ў чэшскай культурнай прасторы
Чарнякевіч Ціхан. Аляксандр Вазнясенскі і Янка Купала: Да праблемы рэцэпцыі творчасці Песняра
Рагойша Вячаслаў. Янка Купала – лексікограф
Мішчанчук Мікола. “На карце грамадскай мая дыспазіцыя – там, дзе Радзіма, дзе мова, народ”: Вячаславу Рагойшу – 70
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Каўрус Алесь. З моўнага набытку класікаў літара¬туры
Рагаўцоў Васіль. Фразеалагізмы як аснова стварэння камічнага эфекту: На матэрыяле п’ес Янкі Купалы
Ляшчынская Вольга. Ключавы канцэпт культурна-нацыянальнага светапогляду праз фразеалагізмы з твораў Янкі Купалы
Галай Вольга. Словы нямецкага паходжання ў творчасці Янкі Купалы
Абрагімовіч Марына. Вымкнуць, ляшыць, перыць: З лексікі Янкі Купалы
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Праскаловіч Вольга. Культуратворчы падыход пры вывучэнні п’есы “Раскіданае гняздо” Янкі Купалы: Метадычныя парады для ІХ класа
Васіленка Наталля. Сімволіка вобразаў у драме “Раскіданае гняздо” Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас)
Лапіцкая Таццяна. Паэма “Бандароўна” Янкі Купалы: сюжэт, героі: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас)
Грынкевіч Мая, Ліс Інеса. Вобраз Бандароўны як увасабленне знешняй і ўнутранай прыгажосці: Урок беларускай літаратуры (IХ клас)
Ярашэвіч Таццяна. Мадэль ідэальнага існавання ў паэме “Яна і я” Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (IХ клас)
Есіс Яўген.: Паэма “Курган” Янкі Купалы: Літаратурны зрэз (VII клас)
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Літвін Марыя. Акно, праз якое Купала глядзеў на свет: Інсцэніроўка паводле ўрыўкаў рамана-эсэ “Як агонь, як вада” Алега Лойкі
Петрашкевіч Марына. Янка Купала і Якуб Колас: Гульня для старшых класаў
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Саевіч Надзея. Нам засталася спадчына: З гісторыі стварэння калекцый музея Янкі Купалы
Еўменава Лілія. Кніга “Избранные стихи” Янкі Купалы з дарчым надпісам аўтара лётчыку Аляксею Грацыянскаму
Ляшковіч Алена, Дражына Ала. Каталог “Аўтографы першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы”
Ляшковіч Алена. Канцэпцыя новай экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы
Стрыбульская Наталля. Міфалагічны кантэкст культуралагічнай сістэмы Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка “Вязынка”
Варонава Галіна. “У пошуках папараць-кветкі”: Інтэрактыўная гульня ў літаратурным музеі
Рашчынскі Дзяніс. Персанальны аўтамабіль Янкі Купалы
Ваданосава Фаіна. “Мне сняцца сны аб Беларусі…”: Таямніца смерці Янкі Купалы
Бароўская Ірына. “Паляці, мая мысль, лётам сокала…”: Янка Купала і нацыянальная песенная лірыка
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Скарыны герба “Друцк”
Паэтычная старонка. Купала Я. Паэзія. Разанаў А. Агонь. Броўка П. “Ва ўсіх свой густ…”. Гарановіч В. Нарадзіўся Янка. Пясецкі Я. Жалейка. Аўрамчык М. Вянкі Янку Купалу.
Літаратурны ветразь. Валодзька С. Вязынка. Ермашкевіч Б. Дарога да Янкі Купалы. Маскевіч А. Радзіме.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: Жнівень
Песню бярыце з сабою. Струны цымбалаў (словы Т. Трафімавай, музыка А. Атрашкевіч).
Крыжаванка. Сопікава В. Жыццё і творчасць Янкі Купалы.