"Роднае слова" 5/2012

"Роднае слова" 5/2012

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Серэхан Ганна. Сацыяльная праблематыка ў байках Антона Гарэцкага: традыцыі і наватарства
Гарэлік Ніна. Адам Багдановіч – удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Беларусі ў канцы ХІХ ст.
Мышкавец Ірына. Гісторык Андрэй Кабанаў – настаўнік паэта Максіма Багдановіча
Жыбуль Віктар. Формавідзец, вобразапісец, музыкасловец: Паэзія Язэпа Пушчы ў крытычным асэнсаванні Адама Бабарэкі
Зубкоўскі Браніслаў. Янка Маўр: мастацкі матывацыйны вопыт першапраходцы
Рагойша Вячаслаў. Ён скарбы творыць, скарбы адкрывае: Да 70-годдзя Сяргея Панізьніка
Іконнікава Людміла. Марфалогія чарадзейных казак Георгія Марчука
Работа Ніна. “…Жыць паэзіяй і воляй”: Роздум над зборнікам вершаў “У вэлюме завей” Зоі Падліпскай
Барысюк Таццяна. Што прыдасца літаратуразнаўцу ў інтэрнэце?
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Рагаўцоў Васіль. Каламбуры ў п’есах Уладзіслава Галубка
Багамолава Алена. Стылістычныя фігуры, заснаваныя на паўторах, як сродак рэалізацыі эстэтычнай функцыі мовы
Арцёмава Вольга. Беларускія і англійскія фразеалагізмы з метрычнай семантыкай: Параўнальна-супастаўляльны аспект
Макарэвіч Міхаіл. З гісторыі фарміравання беларускай сельскагаспадарчай і прамысловай тэрміналогіі
Каўрус Алесь. Чацвёрты, чацверты: Пра варыянты лічэбніка
Будзько Ірына. Тройца, Сёмуха, Пяцідзясятніца…: З гісторыі назваў рэлігійных свят
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Ермаловіч Ала. Падрыхтоўка да напісання сачынення-апісання прадмета
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Абагульняльны навучальны тэст па арфаграфіі
Пшанічная Ларыса. Тэст па беларускай мове
Цімафейчык Ганна. Уладзімір Караткевіч. Жыццё і творчасць пісьменніка. Аповесць “Дзікае паляванне караля Стаха”: Урок беларускай літаратуры (X клас)
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. “Жыццё пражыць – не поле абсеяць…”: Чалавечы лёс Васіля Чабаганава
Барвенава Ганна. Харугва, сцяг, дзіда і іншае ў рытуальных дзеяннях эпохі Сярэднявечча
Пыко Аляксандр. “De Trinitate”: Іканаграфія Новазапаветнай Тройцы ў стукавай пластыцы Беларусі XVII – XVIII стст.
Сарока Святлана. Беларуская навучальная акруга ў інфармацыйнай прасторы Расійскай імперыі першай паловы XIX ст.
Забалотная Ірына. Канцэпт вайны ў кантэксце ўніверсальнага і нацыянальнага
Вайніцкі Павел. У пошуках персанальнага гарышча
Крытыка і бібліяграфія. Карлюкевіч А. Паэзія “збірае” чалавека: Пра кнігу “Наталіцца роднасці святлом…: Агульнае і адметнае ў творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай” І. Шматковай
На кніжную паліцу. Трус М. У завірусе будзённых клопатаў цепліць агмень паэтычнай душы.
Паэтычная старонка. Гарэцкі А. Лаўр і кіпарыс. Лаўр і вежа (пер. Г. Серэхан). Пушча Я. Смелым крокам. Летні вечар. “Лес яловы…”. Зімовае. Усміхаецца раніца. “Васількова-зялёнаю ночкай…”. Босая А. “Хто не спазнаў літаратуры нашай велічы…”.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: Ліпень.
Крыжаванка. Целеш Л. Беларусь – калыска кнігадрукавання Усходняй Еўропы.