"Роднае слова" 1/2012

"Роднае слова" 1/2012

Падліпская Зоя. З верай у заўтрашні дзень

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Саверчанка Іван. Мастацкія і эстэтычныя дамінанты твораў Максіма Гарэцкага
Дасаева Таццяна. Галіна Гарэцкая – захавальніца духоўных скарбаў роду Гарэцкіх
Іофе Эмануіл. Максім Багдановіч і Уладзімір Пічэта
Арцем’еў Віктар. Сучаснае і вечнае – слова Аляксея Пысіна
Марціновіч Алесь. Казку прачытай – жыццё спазнай: Казкі Георгія Марчука
Шматкова Ірына. Беларуская жаночая паэзія 2-й паловы ХХ ст.: агульнае і адметнае
Штэйнер Іван. Думка, вобраз, пачуццё ў лірыцы Васіля Рагаўцова
Трус Мікалай. Прэзентацыя энцыклапедыі “Максім Багдановіч” у Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Запартыка Ганна. “Дзядзька Тарас”: Да 120-годдзя Браніслава Тарашкевіча
Шведава Зоя. Рэпрэзентацыя канцэптаў памяць і забыццё фразеалагічнымі адзінкамі беларускай мовы
Епішава Вікторыя. Этнастэрэатыпы ў мове твораў беларускай гістарычнай прозы першага дзесяцігоддзя ХХІ ст.
Ламака Павел. Развіццё французска-беларускага празаічнага перакладу ў даваенны перыяд. Заканчэнне
Каўрус Алесь. Яшчэ пра карэктызмы-рэдактызмы: Ці ўсё можна правіць?
Вештарт Галіна. Моўныя здабыткі Віктара Карамазава: Паводле рамана “Мастак і парабкі”
Лепешаў Іван. Унікальны…: Пытанні культуры маў¬лення

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Праскаловіч Вольга. Навучанне школьнікаў відам літаратурна-творчай дзейнасці на аснове жанравага падыходу: Драматычныя творы. Працяг
Кныш Антон. Метадычныя і псіхолага-педагагічныя асновы фарміравання даследчай дзейнасці вучняў
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай мове. Працяг
Солахаў Аляксей. Назоўнiкі трэцяга скланення: Адзiночны лiк. Працяг
Бандаровіч Вераніка. Беларуская мова ў прапорцыях і задачах
Герцык Аляксандр. Паэтычны свет Рыгора Барадуліна: Урок беларускай літаратуры. ХІ клас

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Маскевіч Алена. Стрэчанне: Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства
Пармон Любоў, Сахарэвіч Людміла, Трыгубовіч Наталля. Сем цудаў Беларусі: Сцэнарый вечарыны-падарожжа

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Іваноўскія герба “Рагаля”
Іваноўская Дар’я. Тэхніка смальтавай мазаікі ў манументальным жывапісе: Методыка і асноўныя этапы працы
Шваба Ганна. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў пра атмасферныя з’явы прыроды
Бінь Чжан. Драматургічныя і музычна-стылявыя асаблівасці оперы Дзмітрыя Смольскага “Сівая ле-генда”

Віншуем юбіляра! Вера Вярба
Паэтычная старонка. Вярба В. “Усё ў жыцці здаецца проста…”. Рагаўцоў В. “Ніцее надзея…”. “Калі находзіць радасць на мяне…”. “Далёкае і такое блізкае…”. “Пераступаю парог…”. Дыптых. “Адны раілі насалодзіцца…”. “Мы ходзім па роднай зямлі…”. “На сутоку…”. “Ноч…”.
У метадычную скарбонку. Яленскі М. Методыка вывучэння марфалогіі.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год. Сакавік.
Крыжаванка. Карпыза І.
Да ўвагі абітурыентаў.