"Роднае слова" 4/2011
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 4/2011

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Жыбуль Віктар. “Нібы камусьці наігрываў сакрэт”: Штрыхі да партрэта Хаіма Плаўніка і радаводу Змітрака Бядулі
Трус Мікола. Светазар Гурбан-Ваянскі і Максім Багдановіч: Знаёмства славацкай і беларускай літаратур праз адзін твор
Ушкевіч Павел. Міфалагемы ў творчасці Уладзіміра Караткевіча; Міфалагема шляху
Лупакоў Уладзіслаў. Рэлігійная тэма ў творчасці Уладзіміра Караткевіча
Шапран Сяргей. Рамантык вялікай Радзімы: Да 80-годдзя Алега Лойкі
Зарэцкая Вера. “Мне вельмі да спадобы голас флейты…”: Да 75-годдзя з дня нараджэння Міхася Рудкоўскага
Мікуліч Мікола. “Этапы і ростані волі…”: Уладзімір Калеснік як даследчык паэзіі Заходняй Беларусі
Літвіновіч Анатоль. Шляхам пошукаў і адкрыццяў
Вострыкава Алена. Заснавальнік чэшскай беларусістыкі Вацлаў Жыдліцкі: Да 80-годдзя з дня нараджэння даследчыка
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Старасценка Таццяна. Рэлігійны дыскурс: унутраны і знешні дыялог: На матэрыяле псалмоў
Каўрус Алесь. Карэктызмы-рэдактызмы, або Як робім праўкі: З назіранняў рэдактара і навукоўцы
Доўгаль Дзмітрый. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у эпісталярным тэксце: З ліставання Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава
Груца Аляксей. Некалькі заўваг пра трансфармацыю метатэзы плаўных у беларускай мове
Федарэнка Ганна. Напитокъ, напой, питье...: На матэрыяле помнікаў старабеларускага пісьменства
Галай Вольга. Адлюстраванне яўрэйскага культурнага ўплыву ў беларускай мове
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Іўчанкаў Віктар. “Абыяку – абы-як”, ці Агульныя заўвагі пра напісанне прыслоўяў разам, асобна, праз злучок; Нізашто не скажу, ці Напісанне прыслоўяў разам; Памылкі на-гара, ці Напісанне прыслоўяў праз злучок і асобна. Працяг
Васілевіч Святлана. Тэст па беларускай мове
Шаўчэнка Міхаіл. Складаны сказ: Урок-абагульненне ў X класе
Станішэўская Часлава. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі: Урок беларускай мовы (ХI клас)
Рагойша Усевалад, Радзевіч Аляксандр, Савіцкая Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. Заканчэнне
Саламевіч Алена. Мнемоніка пры вывучэнні беларускай мовы. Працяг
Мартынкевіч Святлана. Тыпалогія практыкаванняў па фарміраванні камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў
Праскаловіч Вольга. Навучанне відам літаратурна-творчай дзейнасці ў аспекце жанравага падыходу
Кныш Марыя, Кныш Антон. Праблема фарміравання мэтавызначэння на ўроку
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Казановічы герба “Гржымала”
Содаль Уладзімір. Настальгічныя лісты з Польшчы: Выбранае з перапіскі Уладзіміра Содаля і Янкі Тарчэўскага 1981 – 2000 гг.
Смолік Аляксандр, Вярбіцкая Вольга. Этнічная аперцэпцыя велікоднага свята ў творах Якуба Коласа
Елатомцава Ірына. “Нясіце народу прыгажосць і не патрабуйце ўзнагароды”: Да 125-годдзя беларускага мастака Мікалая Міхалапа
Вайніцкі Павел. Логіка нявызначанасці: досведы жывапіснай дэканструкцыі
Ін Ван. Праваслаўнае пеўчае мастацтва ў кантэксце крос-культурных даследаванняў

Літаратурная старонка. Гурбан-Ваянскі С. Юдаво поле (Народнае апаведаньне). Лойка А. Памяці Вацлава Жыдліцкага. Жуковіч В. “Я родам з тых мясцін...”. Танк М. Родная мова. Хата з краю.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: Чэрвень.
Крыжаванка. Целеш Л. “Песняй вясны лебядзінаю...”.