"Роднае слова" 3/2011
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 3/2011

Старонка галоўнага рэдактара

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Васючэнка Пятро. Таямніца неўміручасці Кандрата Крапівы: Да 115-годдзя з дня нараджэння
Максімовіч Валерый. Шляхам служэння Беларусі: Старонкі творчасці Максіма Гарэцкага
Жыбуль Віктар. Хаўрус не толькі літаратурны: З эпісталярнай спадчыны Фелікса Купцэвіча
Трафімчык Анатоль. Літаратуразнаўства і новыя тэхналогіі
Каяла Ірына. “Энеіда” Вергілія: з гісторыі напісання і асэнсавання паэмы
Воінава-Страха Марыя. Асаблівасці жанру навелы ў творчасці Юрыя Станкевіча
Ярац Віктар. Кніга – як свята: “Паміж небам і зямлёй” Васіля Зуёнка

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Суркова Алена. Кірыла-Мяфодзіеўская філалагічная школа IХ – Х стст.: Крытэрыі вызначэння паняцця
Астапкіна Кацярына. Семантычная дэрывацыя прыметнікаў тактыльнага ўспрымання са значэннем ‘цвёрды’, ‘мяккі’
Кулеш Ганна. Пастанова, азначэнне, вызначэнне: Ста¬наў¬ленне назвы аднаго з відаў судовых пастаноў
Каўрус Алесь. У сярэдзіне, усярэдзіне: Калі як пісаць
Бандаровіч Вераніка. Вартасці і недахопы электронных перакладчыкаў
Сачанка Святлана. Моўныя пытанні ў публіцыстыцы Максіма Гарэцкага
Садоўская Анжаліка, Баравік Максім. Суадносіны аптымізму / песімізму ў нацыянальным характары беларусаў: На матэрыяле парэміялогіі
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. “Альфа і амега сяброў¬ства – спагадлівасць і надзейнасць”: Сяброўства, давер, згода, лад – у афарыстычных выслоўях

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Іўчанкаў Віктар. Блакітна-прамяністыя вочы, ці Напісанне праз злучок складаных прыметнікаў; Одинънадесяте, ці Правапіс складаных лічэбнікаў. Працяг
Савіцкая Ірына. Беларускі правапіс: дыдактычны матэрыял. Заканчэнне
Давыдава Тамара. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі: Заняткі па беларускай мове
Калініна Эліна. Загадны лад: значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс: Урок беларускай мовы (VІ клас)
Рагойша Усевалад, Радзевіч Аляксандр, Савіцкая Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. Х клас. Працяг
Есіс Яўген. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча: Урок беларускай літаратуры (IХ клас)
Дамброўская Наталля. Раман “Чужая бацькаўшчына” Вячаслава Адамчыка
Мартынкевіч Святлана. Камунікатыўная кампетэнцыя: Сутнасць паняцця і прынцыпы адбору зместу яе фарміравання
Праскаловіч Вольга. Конкурс вусных выказванняў: Метадычныя парады
Кныш Антон. Фарміраванне ўменняў і навыкаў вучэбна-даследчай дзейнасці ў працэсе вывучэння лірыкі

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Кернажыцкія герба “Юноша” і Маствіловічы герба “Даленга”
Саламевіч Алена. Адукацыя на Валожыншчыне: Пачатак стварэння нацыянальнай школы
Семікава Алена. Музычнае жыццё Беларусі канца ХІХ – пачатку ХХ ст.: Каля вытокаў жанраў вакальнай эстрады
Наркевіч Наталля. Колты як частка ўрачыстага ювелірнага ўбрання жанчын на тэрыторыі Беларусі ХІІ – ХІІІ стст. Заканчэнне
Галубовіч Аляксандра. Плакат у перыяд кіравання Хрушчова: ад “адлігі” да “застою”
Шаранговіч Наталля. Адлюстраванні мінулага [Андрэй Задорын]
Віншуем! Да юбілею Любові Гарэлік
Паэтычная старонка. Гарэлік Л. “Шэсць гадоў у дажджы і мяцеліцы…”. Калі чую гаворку… Дзіця вайны. Мая Хацяноўшчына. У бібліятэцы. Маска. Швед В. Дзесяць запаведзяў. Караткевіч У. “І тады закахалася хмара…”.
Наш каляндар. Голікава-Пошка Я. Слова пра Вольгу Нячай.
Літаратурны ветразь. Буланда В. Я вярнуся. “Пасля сустрэчы…”. Паэзія. “Ласкавым паглядам матулі…”.
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: май.
Крыжаванка. Карпыза І. Да Дня жанчын.