"Роднае слова" 1/2011
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 1/2011

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Падліпская Зоя. Літаратурная сістэма каардынат Янкі Сіпакова: Інтэрв’ю
Шапран Сяргей. Дон Кіхот беларускага слова: Да 75 годдзя Васіля Сёмухі
Штэйнер Іван. Святло душы: Да 80-годдзя Міхася Мушынскага
Мушынскі Міхась. Вайна, жанчына, каханне ў аповесці “Гандлярка і паэт” Івана Шамякіна
Штэйнер Іван. “Паклон табе, слынная кузніца кадраў!”: Іван Шамякін і Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
Андраюк Серафім. Драматызм і прыгажосць беларускай душы ў творчасці Анатоля Кудраўца
Пазнякоў Міхась. Паміж радасцю і болем: Урыўкі з кнігі
Мархель Уладзімір. Атрыбуцыя перакладных вершаў у “Хрэстаматыі” Браніслава Эпімаха-Шыпілы

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Дзятко Дзмітрый, Чарнякевіч Ціхан. Жыццёвыя шляхі акадэміка Яўхіма Карскага
Каўрус Алесь.“Сабралíся”, “сабралóся”: Крыху пра націск
Савіцкая Ірына. Парцэляваныя канструкцыі як адзінкі экспрэсіўнага сінтаксісу
Арцёмава Вольга. Рэпрэзентацыя катэгорыi прасторы ў беларускай фразеалогii
Рогалеў Аляксандр. Ліцвінавічы, Браслаўскія азёры: Назвы роднага краю
Паляшчук Наталля. Кніга, метрыка, судзебнік: З гісторыі слоў

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Іўчанкаў Віктар. Пакацігарошак і яго кампанія, ці Правапіс складаных назоўнікаў
Савіцкая Ірына. Беларускі правапіс: дыдактычны матэрыял. Працяг
Дзятко Дзмітрый, Радзіваноўская Наталля, Урбан Вольга. Беларускі правапіс і граматыка: тэорыя і заданні для школьнікаў. Заканчэнне
Цыбульская Святлана. Камплект заданняў для асэнсавання правіл беларускай арфаграфіі ў новай рэдакцыі
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Водгук на літаратурны твор: Рыхтуемся да сачынення
Тарасава Святлана. Конкурс “Вуснае выказванне”: рэкамендацыі па падрыхтоўцы
Старасценка Таццяна. Стылістычны аналіз апавядання “Страта” Генрыха Далідовіча
Несцяровіч Сяргей. Літаратурны дык¬тант: Генрых Бёль, Яўгенія Янішчыц: біяграфія і творчасць (ХI клас)
Праскаловіч Вольга. Творчыя заданні, накіраваныя на авалоданне вучнямі вопытам літаратурна-творчай дзейнасці: На матэрыяле вучэбнага дапаможніка “Беларуская літаратура. 7 клас”

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Місюкавец Любоў. Ясяльдзянка з палескага краю: Літаратурна-краязнаўчы вечар, прысвечаны Яўгеніі Янішчыц

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Сеўрукі герба “Курч”
Павільч Аляксандр. Культуралагічнае і мастацкае асэнсаванне працэсаў трансфармацыі этнічных традыцый: Кампаратыўны падыход
Валодзіна Таццяна. Захоплены народнай мудрасцю: Да 75-годдзя Антона Гурскага
Суша Галіна. “Берагіня” – гэта бераг надзеі
Стэльмах Ганна. Арганізацыйна-творчыя механізмы функцыянавання беларускай тэатральнай антрэпрызы
Шаранговіч Наталля. Рамантык, які адчуў настрой прыроды [Мікалай Казакевіч]
З юбілеем! Родныя крыніцы Міхася Пазнякова
Крытыка і бібліяграфія. Трус М. Архівы сведчаць: Пра кнігу “Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы. Кн.
Літаратурны ветразь. Пятровіч Д.
Паэтычная старонка. Янішчыц Я. Добры вечар, землякі! Я вас люблю. Сінін. Балада вернасці. Апавяданне пра жытнёвы сноп. Ты вучыла мяне. Мама. Брат. На ўсякі выпадак. Застаюся каханай. Пакліч мяне, пазаві; Мятліцкі М. Памяці Я. Янішчыц (92); Дашкевіч Г. Жэні Янішчыц (92); Пятровіч Д. “Усе жывём пад купалам нябесным…”. “Абняўшыся, стаялі ўдваіх…”. “Яшчэ адзін дзянёк мой дагарэў…”. Пралескі
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: сакавік
Крыжаванка. Целеш Л. Песні зімы
Да ўвагі аспірантаў
Да ўвагі аўтараў