"Роднае слова" 11/2010

"Роднае слова" 11/2010

Літаратура і час
Грамадчанка Таіса.“Горда рабіць сваю справу…”: Штрыхі да юбілейнага партрэта Уладзіміра Караткевіча
Банцэвіч Павел. Адлюстраванне праблемы сацыякультурнай памяці ў творчасці Уладзіміра Караткевіча
Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Духоўны свет чалавека і каардынаты часу ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча
Трус Мікола. Летапісец беларускай мінуўшчыны – Адам Багдановіч
Вабішчэвіч Таццяна. Антон Луцкевіч як рэцэнзент “Вянка” Максіма Багдановіча: змена ацэначных падыходаў
Жыбуль Віктар. Аўтабіяграфічнае і тыповае ў п’есе “Запалім люлькі” Змітрака Астапенкі
Лаўшук Сцяпан. Калі не я – дык хто?: Да 90-годдзя з дня нараджэння Андрэя Макаёнка
Паталкоў Юры. Уласная поўня:Сустрэча з апавяданнем “Сузіранне начной поўні” Алеся Наварыча
 
Мовы рысы непаўторныя
Лукашанец Аляксандр. Слова пра Міхаіла Судніка
Бабіч Юрый. “Шэрыя вочы, шэрыя птушкі…”: Шэры колер і яго адценні ў творах беларускіх пісьменнікаў
Лапуцкая Ірына. Шэры: З гісторыі слоў
Піскуноў Фёдар. Гендарная роўнасць і граматычная схема: Да пытання суфіксальнай тыпізацыі назоўнікаў агульнага роду
Міхайлаў Павел. Назвы швагроў у беларускай дыялектнай мове
Казленка Алена. Беларускія мовазнаўцы як аб’ект і суб’ект біябібліяграфіі
Берднік Сяргей. Тэорыя крочыць наперад побач з практыкай: Новыя выданні
 
Методыка і вопыт
Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у апорных схемах: Правапіс вялікай і малой літар. Працяг
Дзятко Дзмітрый, Радзіваноўская Наталля, Урбан Вольга. Беларускі правапіс і граматыка: тэорыя і заданні для школьнікаў. Працяг
Савіцкая Ірына. Беларускі правапіс: дыдактычны матэрыял. Працяг
Куліковіч Уладзімір. Сучасныя правілы напісання літар і, ы, й
Старасценка Таццяна. Функцыянальная стылістыка: Кантрольны тэст
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Фанетычныя напісанні. Правапіс мяккага знака і апострафа: Урок-практыкум (ХІ клас)
Праскаловіч Вольга. Метадычныя асновы распрацоўкі творчых заданняў па беларускай літаратуры
Несцяровіч Сяргей. Ніл Гілевіч, Іван Чыгрынаў: біяграфія і творчасць (ХІ клас)
 
Нацыянальная і сусветная культура
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Рудзінскія герба “Прус ІІІ”
Сідаровіч Людміла. Прафесійная музыка на тэксты “Псалтыры рыфматворнай” Сімяона Полацкага
Вярбіцкая Вольга. Культуралагічная інтэнцыя творчай спадчыны Якуба Коласа
Янушкевіч Язэп. Прашыты шасцю кулямі...: Да 200-годдзя з дня нараджэння паўстанца-скульптара Генрыка Дмахоўскага
Ціхая Дыяна. Сучаснае сцэнічнае ўвасабленне твораў Андрэя Макаёнка
Запартыка Ганна. Два невядомыя аўтографы Уладзіміра Караткевіча, або Як пісьменнік гасцей запрашаў
Смірнова Ірына. Асаблівасці развіцця і трансфармацыі народнага касцюма неглюбскага строю ў ХІХ – ХХ стст.
 
Паэтычная старонка. Астапенка З. Шкло. Запалім люлькі.Шніп В. “Шэры шэрага вядзе...”
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: Студзень
Залацінкі мудрасці. Зіеданіс І. Шэрая казка
Літаратурны ветразь. Валодзька С.
Крыжаванка. Карпыза І. Летапісец роднага краю – Уладзімір Караткевіч