"Роднае слова" 7/2010
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 7/2010

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ ПРАПАНУЕ

Гамеза Ларыса. Грані слова: ад гука да сказа: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для V класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання             

Якуба Святлана. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VI класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Валочка Ганна, Язерская Святлана. Слова ў тэксце: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VII класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Саматыя Ірына. Гэты няпросты просты сказ: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VIII класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання             

Валочка Ганна, Зелянко Вольга. Вывучаем беларускі правапіс: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для V – IX класаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                   

Валочка Ганна, Зелянко Вольга. Практыкум па арфа­гра­фіі беларускай мовы: Вучэбная праграма факультатыў­ных заняткаў для X – ХІ класаў агульнаадукацыйных уста­ноў з беларускай і рускай мовамі навучання                         

Бурак Ірына, Валочка Ганна. Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для XI класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання                        

 

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Мікуліч Мікола. “Мы жывём надзеяй…”: Да 130-годдзя з дня нараджэння Гальяша Леўчыка                

Жыбуль Віктар. Вобраз Дона Пуза ў паэме “Штурмуйце будучыні аванпосты!” Уладзіміра Дубоўкі                

Бельскі Алесь. “Быць чалавекам…”: Станаўленне ідэі гуманізму ў беларускай паэзіі канца ХІХ – пачатку ХХ ст.: На матэрыяле твораў Янкі Купалы. Заканчэнне

Балдышэўская Таццяна. Вобраз русалкі ў вершах Янкі Купалы                      

Лаўшук Сцяпан. Яшчэ не вечар: Да 60-годдзя Аляксея Дударава. Заканчэнне                             

Трафімчык Анатоль. Сучасная беларуская п’еса для дзяцей і падлеткаў: Агляд                         

Алтыбаева Сауле, Трус Мікалай. Яркія грані таленту акадэміка Сеіта Каскабасава                   

 

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Асадчая Алена. Роля сінанімічных рэсурсаў пры стварэнні пейзажных малюнкаў у прозе Уладзіміра Караткевіча                        

Кулеш Ганна. Назвы са значэннем асобы, утвораныя шляхам субстантывацыі, у заканадаўстве 1920 – пачатку 1930-х гг.            

Піскуноў Фёдар. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы: межы нарматыўнасці                    

Паўлавец Дзмітрый. Даўно чаканы слоўнік

Сцяцко Павел. Лінгвістычны досвед

Лепешаў Іван. Якому ж слоўніку трэба верыць? 

 

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у апорных схемах: Правапіс падоўжаных і падвоеных зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Працяг

Дзятко Дзмітрый, Радзіваноўская Наталля, Урбан Вольга. Беларускі правапіс і граматыка: Тэорыя і заданні для школьнікаў   

Зелянко Вольга. Як “перажыць” пераходны перыяд: Факультатыўныя заняткі “Вывучаем беларускі правапіс”, “Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы” 

Валочка Ганна. Арганізацыя і правядзенне факультатыўных заняткаў па беларускай мове                    

Бажок Ірына. Характарыстыка сусветнай і беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.: Урок беларускай літаратуры ў ІХ класе        

Зяневіч Алеся. Тэма гуманізму ў апавяданні “Паром на бурнай рацэ” Уладзіміра Караткевіча: Урок беларускай літаратуры ў IX класе

 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Петрушкевіч Ала. Янка Купала ў культурным, літаратурным і навуковым жыцці Гародні                     

Саламевіч Алена. Як сплятаўся клубочак…: Лёсы настаўнікаў заходнебеларускай вёскі праз прызму часу: 1920 – 1930 гг.       

Натхнёныя Купалам

Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Татуры герба “Дамброва”                

Шаранговіч Наталля. Філасофія ў карцінках [Сяргей Балянок]                          

Сяліцкі Аляксандр. Ідэя універсальнага адзінства ў мастацкім пейзажы                      

Косцін Дзмітрый. Узаемасувязь тэлевізійнай рэкламы і сучаснага мастацтва: Адлюстраванне на медыярынак Рэспублікі Беларусь

Ляжанская Паліна. Вызначэнне фотаграфікі ў дызайне     

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2010 год: Верасень

Светлай памяці. З любоўю да музыкі ; Зімовая дарога (словы Вольскага Л., музыка Глебава Р.)