"Роднае слова" 8/2016

"Роднае слова" 8/2016

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Лявонава Ева. “Святы анёле, ахоўца маёй душы…”: Вобразы анёлаў у літаратурна-мастацкай парадыгме 3
Заяц Наталля. Генадзь Бураўкін: песенны складнік творчасці паэта  7
Трафімчык Анатоль. Самародак зямлі круговіцкай: Штрыхі да творчага партрэта Віктара Гардзея 9
Фіцнер Таццяна. Другарадныя жаночыя вобразы рамана “Крыж міласэрнасці” Валянціны Коўтун праз прызму “жаночага чытання” 14
Мойскі Аляксандр. “Шукаю не здабытых вяршынь, безыменных кветак, дрэў…”: Прыродазнаўства і паэзія Максіма Танка 18
Стасюк Уладзімір. Псіхалагічны раман “Прэлюдыі” Пера Хультберга 23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Багамолава Алена. Ці лёгка быць у дарозе, якую сам выбіраеш?: Да юбілею Ніны Гаўрош 25
Гаўрош Ніна. Канцэпты мова, слова ў беларускім мастацкім дыскурсе 27
Капцюг Ірына. Добры дзень!.. Бывайце!.. Калі ласка!..: Ветлівыя звароты ў беларусаў 30
Дзятко Дзмітрый. Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства: Тэрміны, праблемы, тыпы слоўнікаў. Закан­чэнне 34
Гуль Марыя. Спосабы ўтварэння беларускіх літаратуразнаўчых тэрмінаў 38
Пахірка Вераніка. Семантычная адаптацыя германізмаў у беларускіх народных песнях: На матэрыяле зборніка Івана Насовіча 42
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. Працяг 45
Крымоўскі Зміцер. Пра жабры і шчэлепы 48
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Казадаева Святлана. Выкарыстанне сістэмы камп’ю­тарнага тэсціравання на ўроках мовы: Метадычныя парады 51
Саўко Алена. Фарміраванне навыкаў пазнавальнай дзейнасці праз выкарыстанне элементаў мнагамернай дыдактычнай тэхналогіі 54
Саўко Алена. Тэкст як сэнсава-граматычнае адзінства. Стылі і тыпы маўлення: Урок беларускай мовы (VIII клас) 55
Цывілька Алена. “Нам свет завешчана берагчы”: Першы ўрок (IX –XI класы) 59
Лабачэўская Святлана. Тэкст. Прыметы тэксту: Урок беларускай мовы (V клас) 62
Ткачова Іна. Праверачны тэст па беларускай мове (V клас) 64
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы…”: Тэставыя заданні: Беларускі фальклор 65
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Барздова Вольга. Рагачоўшчына – славуты край: Вусны часопіс (VІІІ – ХІ класы) 69
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Міцкевіч Вера. Крокі да разгадак: фон Гоеры і Лохвіцкія 74
Шчаўлінскі Мікалай. Да пытання аб развіцці беларускай культуры ва ўмовах Першай сусветнай вайны 1914 – 1918 гг. 79
Валанцэвіч Наталля. Украінскае тэатральнае мастацтва ў беларускіх рэаліях канца ХІХ – пачатку ХХ ст.  82
Герасімаў Глеб. Прынцыпы арганізацыі фігур у двухфігурнай кампазіцыі, прысвечанай гістарычным вобразам, у беларускім жывапісе другой паловы ХХ – ХХІ ст. 86
Ся Галян. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы фарміравання мастацкага вобраза 91
Мельнікава Анжэла. Музей выпускнікоў “Аlma mater” Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта 94
 
Віншуем юбіляра! “Расказаць пра Беларусь…”: Алесь Марціновіч (22).
Паэтычная старонка. Бураўкін Г. “Снежня імпрэсія” (7), “Колькі б нам за жар-птушкаю ўслед ні ганяцца…”, “Я не ганю землі чужыя…” (8), “Месяц – жоўтая лодка…” (9). Пазнякоў М. Беларусі (59), “Тварыце, людзі, на зямлі дабро…” (61). Падліпская З. Мая Айчына (60). Трафімава Т. Адна зямля (60). Рублеўская Л. Род (60). Леўчанка М. Абеліскі (61).
Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Працяг (37).
Крытыка і бібліяграфія. Кураш С., Сяргей У. Новае слова пра беларускую анамастыку: Пра манаграфію “Уласнае імя ў соцыуме і мастацкім тэксце” В. Шура (50).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год: Кастрычнік (6, 41, 93).
Крыжаванка. Целеш Л. Рагачоў – сталіца свята беларускага пісьменства (96).