"Роднае слова" 4/2010
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 4/2010

Літаратура і час

Петрушкевіч Ала. Вяршыні Аляксея Карпюка (3)
Мархель Уладзімір. Беларуска-польска-ўкраінскае судакрананне: Духоўнае аблічча нацыі ў творах беларуска-польскіх паэтаў і Тараса Шаўчэнкі (9)
Трус Мікола. Майстроўня “пражскай школы” ўкраін­скай паэзіі: “Цытадэль духу” Алега Ольжыча (14)
Ольжыч Алег. “Я жыў калісь…”: Вершы (пер. М. Труса) (17)
Канановіч Аляксандр. Славуты букварыст Анатоль Клышка: Інтэрв’ю (18)
Клышка Анатоль. “Здароў, марозны, звонкі вечар!”: Паэтыка верша Максіма Багдановіча (21)
Жыбуль Віктар. Алесь Пруднікаў і яго архіў (23)
Пруднікаў Алесь. “Сягоньня зорны сеў фарбуе бронзай даль…”: Вершы (27)
Паталкоў Юры. Сорам сэрца: Метафізічны змест аповесці “Суд у Слабадзе” Віктара Казько (28)
Малюковіч Святлана. Філасофскі дыскурс антычнага міфа пра Сізіфа (31)

Мовы рысы непаўторныя

Жаўняровіч Пятро. Канцэпт публіцыстычнага тэксту: На прыкладзе публіцыстыкі Уладзіміра Караткевіча (35)
Гаўрош Ніна. Эпітэты на старонках “Нашай Нівы”. Заканчэнне (38)
Макарэвіч Міхаіл. Лексіка народных промыслаў і рамёстваў: Структурна-генетычная і словаўтваральная характарыстыка (43)
Галай Вольга. Гарбар, грабар, гандляр: Назвы асоб паводле дзейнасці (46)
Груца Аляксей. Трансфармацыя структуры і семантыкі назоўніка долъ у беларускай мове (48)
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Моўна-педагагічныя аповеды. Заканчэнне (50)

Методыка і вопыт

Лукашанец Аляксандр, Кунцэвіч Любоў, Кандраценя Ірына. Правілы напісання разам, праз злучок і асобна. Правілы пераносу. Пунктуацыя. Заканчэнне. Да ўвагі чытачоў “Роднага слова” (57)
Раманцэвіч Валянціна, Прыгодзіч Мікалай. Слоўнікавыя практыкаванні як сродак навучання роднай мове: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Склад слова. Лексіка. Марфалогія. Правапіс (60)
Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Заданні па беларускай мове для паўрочнага кантролю ведаў вучняў VIII – IX класаў. Заканчэнне (64)
Пшанічная Ларыса. Тэст па беларускай мове (68)
Васіленка Наталля. Ужыванне ладоў дзеяслова: Урок беларускай мовы ў VI класе (71)
Кендыш Наталля. Запрашэнне ў тэатр: Урок беларускай літаратуры ў VIII класе (73)
Валочка Ганна. На ніве беларускай лінгваметодыкі: Да 80-годдзя з дня нараджэння Васіля Протчанкі (76)

Калі закончыўся ўрок

Шчуплякова Зоя. “Ты кажаш, я не ведаю вайны…”: Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства (77)
Місюкавец Любоў. “Усё Радзіме аддалі…”: Літаратурная гасцёўня да 65-годдзя Вялікай Перамогі (81)
Падліпская Зоя. “Дабра вам і міру”: Гутарка з ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, педагогам Іванам Янучком (85)

Нацыянальная і сусветная культура

Пацыенка Святлана. Арыстакратычная культура на беларускіх землях у XIII – XVIII стст. Заканчэнне (89)
Стасюк Наталля. Дзейнасць Юльяна Дрэйзіна па падрыхтоўцы беларускага слоўніка музычных тэрмінаў (94)
Горава Галіна. Касмалагічныя тэзісы Язэпа Драздовіча ў кантэксце еўрапейскай касмалогіі і астраноміі. Заканчэнне (98)
Ведрыч Наталля. Сын зямлі беларускай: Духоўны подз­віг Анатоля Статкевіча-Чабаганава (103)
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Некрашэвічы герба “Любіч” (105)
Шаранговіч Наталля. Жывапіснае аблічча пакалення: Сучаснае мастацтва пейзажа. Заканчэнне (109)

Паэтычная старонка. Ольжыч А. Малітва. Археалогія. Готы (пер. М. Труса) (17); Багдановіч М. Зімой (21); Пруднікаў А. Мая Семпронія… Пяе гудок… “Я да скроні руку падняў…” (27); Свірка Ю. “…Калі шануеш тую мову…”. “Хацеў бы я, каб ты не забывала…” (71); Скарынкін У. “Без прычыны не шкадуйце…” (72).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2010 год: Чэрвень (75, 111).
Крыжаванка. Рубінчык В. (112).