"Роднае слова" 6/2017

"Роднае слова" 6/2017

Літаратура і час
Трус Мікола. Сяргею Панізьніку на добры дзень ­слова 3
Трус Мікола. Пад кронай надзеі [Сяргей Панізьнік]: У энцыклапедыю “Максім Багдановіч” 5
Шматкова Ірына. Блукаючы па прасторах “Горада Мілаграда”: мастацкі свет паэзіі Людкі Сільновай 7
Дрозд Зміцер. Цяжар канчатковай вывучанасці: Ці быў каталіцкі мітрапаліт Станіслаў Богуш-Сестранцэвіч дзядзькам Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу? Заканчэнне.  10
Буйноўская Вольга. “Слова пра паход Ігаравы” ў перакладзе Максіма Гарэцкага 14
Часнок Ірына. Наратыўная арганізацыя аповесці “Люба Лук’янская” Кузьмы Чорнага 17
Якавенка Наталля. Постмадэрнісцкая чуллівасць, або Мэшап па-беларуску [раман “Урб@н. М: Адзін дзень не майго жыцця” Людмілы Шчэрбы] 20
Мовы рысы непаўторныя
Старасценка Таццяна. Канцэпт каханне ў паэтычным дыскурсе Раісы Баравіковай 27
Лясовіч Святлана. Тапонімы як спосаб асэнсавання культурнай ідэнтычнасці: Паводле зборніка вершаў “Нас – многа!” Сяргея Панізьніка 29
Дзятко Дзмітрый. Перыядызацыя гісторыі беларускай лексікаграфіі: XIII – пачатак ХХ ст. Працяг. 33
Даніловіч Мікола. Рыфмаваныя фразеалагізмы – бінарныя злучнікавыя словаспалучэнні 38
Леўчанка Наталля. Варыянтнасць антрапанімічных кампанентаў у фразеалагізмах беларускай мовы 41
Каўрус Алесь. Карыстаемся лінгвістычнымі даведні­камі 45
Бандалетава Наталля. Тарфяныя пажары: Прафесійная лексіка 49
Методыка і вопыт
 Валочка Ганна. Фарміраванне чытацкай пісьменнасці ў працэсе навучання беларускай мове 50
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Дзеепрыметнік. Дзеепрыслоўе 55
Куляшова Наталля. Дыдактычныя гульні – сродак актывізацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў: Майстар-клас 61
Валатоўская Ніна. Вывучэнне фанетыкі ўкраінскай мовы: Лінгвадыдактычны аспект 63
Калі закончыўся ўрок
Еўсіевіч Тамара. Гонар і сумленне Беларусі: Літаратурная гасцёўня 66
Батура Іна. “Каб нідзе і ніколі ў віхуры пажараў жыццё не ўмірала…”: Літаратурная тэатралізацыя 72
Нацыянальная і сусветная культура
Врублеўская Ірына. Беларуска-польскія вытокі вакальнай лірыкі Мечыслава Карловіча 74
Ведрыч Наталля. Шлях навукоўца: Да 150-годдзя Мітрафана Доўнара-Запольскага   78
Герасімаў Глеб. Уплывы рэлігійнай іканаграфіі на ўвасабленне вобразаў гістарычных асоб у беларускім жывапісе другой паловы ХХ – ХХІ ст.   80
Габрусь Тамара. “Усё ж вядзе яна людства да неба…”: Да дня нараджэння мастацтвазнаўцы Элеаноры Вецер (1932 – 2011) 85
Карлюкевіч Алесь. Літаратурна-краязнаўчае падарожжа па Беларусі: Пухавіцкі край. Працяг. 88
Касцюкевіч Мікіта. Асаблівасці гукарэжысуры кан­цэрт­на-відовішчных праграм: На прыкладзе “Славянскага базару ў Віцебску” 92
 
Паэтычная старонка. Сташчанюк В. “Гэта быў час зачыненых храмаў…” (87).
Віншуем з юбілеем! Вернаму аўтару “Роднага слова” Вячаславу Рагойшу – 75! (23).
Крытыка і бібліяграфія. Стралец М. Унікальны навучальны дапаможнік: пра кнігу “Немецкие страницы жизни и творчества русских поэтов-эмигрантов ХХ в мультикультурном образовательным пространстве” М. Жыгалавай (24).
Новыя выданні. Шур В. Навукова пра асобу і творчасць у грамадстве, літаратуры: пра кнігу “Спазнанне асобы і творчасці: артыкулы, успаміны, інтэрв’ю” А. Бельскага (26).
Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў (32, 37).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Займеннікі які, што, каторы ў складаным сказе (44).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2017 год. Жнівень (62, 73).
Сканворд. Гладкоў А. Святы народнага календара (96).