"Роднае слова" 6/2016

"Роднае слова" 6/2016

Літаратура і час
Лявонава Ева. “У сузіранні неаслабным, у нязменнасці пастаяннай…”: Анёлы ў біблейскай парадыгме 3
Грамадчанка Таіса. “Сказаць сваё слова…”: Гістарычны шлях народа ў прозе Генрыха Далідовіча 6
Бароўка Ванда. Постаці дзеячаў беларускай культуры ў лірыцы Уладзіміра Караткевіча 11
Фіцнер Таццяна. Жаночыя вобразы рамана “Пакліканыя” Валянціны Коўтун праз прызму “жаночага чытання” 14
Верына Ульяна. Нацыянальная паэтычная традыцыя і авангард у перакладах кнігі “З Вяліміра Хлебнікава” Алеся Разанава 20
Мовы рысы непаўторныя
Даніловіч Мікола. Служэнне роднаму слову: Да юбілею Васіля Шура 24
Шур Васіль. Прозвішчы жыхароў маёй малой ра­дзімы 26
Антанюк Марына. Афіцыйныя мовы як сімвал беларускай дзяржавы 29
Бабіч Юрый. Лексіка з нацыянальна-культурным кампанентам у сучасным публіцыстычным дыскурсе 33
Молчан Алена. Дзеяслоўная лексіка ў складзе “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” 36
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Канцэпт душа ў беларускім мастацкім дыскурсе 38
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. Працяг 42
Бунько Наталля. Лясныя пажары: Прафесійная лексіка 45
Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг 46
Методыка і вопыт
Зелянко Вольга. Арфаграфічныя веды як кампанент зместу навучання беларускай арфаграфіі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі 48
Мартынкевіч Святлана. Рытарычная кампетэнцыя як лінгваметадычнае паняцце 53
Данілішына Алена, Савіч Таццяна. Стратэгія актыўнай ацэнкі: Навучальны семінар-трэнінг 57
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы…”: Тэставыя заданні: Наша мова 64
Зелянко Вольга, Караткевіч Вячаслаў, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год       68
Нацыянальная і сусветная культура
Барвенава Ганна. Строй беларускай эліты: рэканструкцыя. Працяг 74
Валанцэвіч Наталля. Увасабленне драматургіі Ула­дзіслава Сыракомлі на сцэнах гарадоў Беларусі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя 80
Мышкавец Ірына. Атэстаты сталасці як крыніца інфармацыі пра Максіма Багдановіча і яго аднакласнікаў 84
Бунеева Дар’я. Тэматычнае кола твораў кіча ў мастацкай культуры сучаснай Беларусі 88
Макарэвiч Ганна. Відэаарт у сучасным музычным мастацтве 93
 
 
На кніжную паліцу. Рытановіч М. А як па-беларуску?: Пра даведнікі “А як па-беларуску?: Прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы” і “125 папулярных выслоўяў” З. Санько (41).
Крытыка і бібліяграфія. Ляшчынская В.Слоўнік колеравобразаў: Пра ч. I выдання “Лінгвапаэтычны слоўнік колеравобразаў мовы беларускай паэзіі першай трэці ХХ ст.” І. Струц (47); Шандроха Н. Настольная кніга для настаўніка-філолага: Пра дапаможнік “Методыка выкладання беларускай мовы” В. Ляшчынскай (73).
Асновы бяспекі жыццядзейнасці. Дземенкавец Д. Асця­рож­на – электрычны ток (63).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Жнівень (72, 92).
Крыжаванка. Целеш В. Чэрвень з касою (96).