"Роднае слова" 5/2016

"Роднае слова" 5/2016

Падліпская Зоя. Каб супрацоўніцтва стала трывалым і грунтоўным 3
Літаратура і час
Мікуліч Мікола. “Мая ціхая песня дубраўная…”: Да 100-годдзя Ніны Тарас 4
Шматкова Ірына. “У кожнай песні доля свая…”: Жыццё і лірыка Ніны Тарас 9
Гурская Алена. “Каб узняцца ізноў, і – вышай!”: Узвышэнства як эстэтычная ідэя і мастацкая практыка 12
Брадзіхіна Ала. “Ты звіла навекі гняздо ў маім сэрцы…”: Мастацкія адметнасці інтымнай лірыкі Змітрака Бядулі. Заканчэнне 17
Верына Ульяна. Алег Лойка – укладальнік “Маладзіка” Максіма Багдановіча 20
Якавенка Наталля. Перакладчык як чытач мастацкага твора 23
Падліпская Зоя. “Каб не забылі зямляне, як смачна пахне ранетамі…”: Інтэрв’ю з паэтам Канстанцінам Цыбульскім 27
Мовы рысы непаўторныя
Клімаў Ігар. Вынікі лінгватэксталагічнага даследавання “Евангелля” Васіля Цяпінскага 31
Даніловіч Мікола. Фразеалагізмы з адмоўна-ацэначным значэннем 34
Мятлушка Ірына. Культурна-тэматычная дамінанта гісторыя краіны: Рэпрэзентацыя ў сучасным наратыўным дыскурсе 38
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. ­Працяг 41
Півавар Мікалай, Півавар Кацярына. Віцебск лінгвістычны: Завочная экскурсія 45
Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг 49
Методыка і вопыт
Бунько Наталля. Вучэбна-навуковы тэкст: Тэорыя і практыка перакладу 53
Быстракова Наталля, Зелянко Вольга, Турчанка Ірына. Беларуская арфаграфія: інтэрактыўны практыкум: Правапіс галосных е, ё, я 55
Есіс Яўген. Электронны блок-модуль на ўроках беларускай літаратуры: Вывучэнне тэмы “Людміла Рублеўская” (ХІ клас) 58
Гардзей Наталля, Чайкова Святлана. Дыягнастычны тэст па беларускай мове 62
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы…”: Тэставыя заданні: Нашы людзі 65
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Службовыя часціны мовы 68
Казека Ала. “Нам кніга – вечнае святло…”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 69
Зелянко Вольга, Караткевіч Вячаслаў, Праскаловіч Вольга, Ра­дзе­віч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІІ рэспуб­ліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год 72
Нацыянальная і сусветная культура
Сівіцкі Уладзімір. Благавешчанне ў народным ранневеснавым календары беларусаў 77
Валатоўская Ніна. Вялікдзень у каляндарным цыкле ўсходніх славян 81
Горава Галіна. Генезіс снабачанных вобразаў космасу Язэпа Драздовіча. Заканчэнне 84
Галубовіч Аляксандра. 1 Мая ў агітацыйнай графіцы БССР 88
Бунеева Дар’я. Тэматычнае кола твораў кіча ў мастацкай культуры сучаснай Беларусі 90
 
 
In memoriam. Васіль Рагаўцоў (52).
Паэтычная старонка. Рагаўцоў В. “Пераступаю парог…”, “Азірніцеся на ўласныя цені…” (52), Сіпакоў Я. Малітва над калыскаю (70), “Ах, мілы конь, ах мілы косю…” (71).
Крытыка і бібліяграфія. Крыўко М. Невычэрпнае багацце моўнай стыхіі: Пра дыялектны слоўнік “Мова Сенненшчыны” (51). Буторына І. Каб ведаць роднае: Пра кнігу “Краязнаўчы рэсурс у вывучэнні беларускай літаратуры” А. Карлюкевіча (76).
Новыя выданні. Даўгалёў Д. Быў. Ёсць. Будзе: Пра партытуру араторыі Р. Глебава (95).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Ліпень (26, 96).