"Роднае слова" 3/2016

"Роднае слова" 3/2016

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Трус Мікола. “Краса і сіла”: Праграмная ідэйна-эстэтычная скіраванасць творчасці Максіма Багдановіча і Уладзіміра Віннічэнкі 3
Вабішчэвіч Таццяна. Гістарыяграфічнае значэнне і пошукавы патэнцыял артыкула “Сяргей Палуян і яго пара” Кастуся Езавітава. Заканчэнне. 8
Шаладонава Жанна. Пейзаж у ваеннай трылогіі Івана Навуменкі 12
Саковiч Таццяна. Прысуд чалавецтву – жыць! : Пасляваенная проза Івана Навуменкі і Генрыха Бёля 15
Мікуліч Мікола. Планета душы: Уладзімір Гніламёдаў – вучоны, пісьменнік, асоба… 19
Кірушкіна Марыя. Ідэйна-эстэтычны змест жаночай суб’ектыўнасці на прыкладзе сучаснай жаночай ­паэзіі 23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Рагаўцоў Васіль. “Брама неўміручасці” Кандрата Крапівы: Вербальныя сродкі камічнага 27
Галай Вольга. Германізмы ў творах Кандрата Кра­півы 30
Пяткевіч Вікторыя. Беларусь на хвалях сусвету: Міжнароднае вяшчанне: наша краіна ў эфіры радыё “Беларусь” 32
Бунько Наталля. Лексіка пажарна-выратавальнай ­сферы 35
Фёдарава Маргарыта. Дыферэнцыяцыя фразеасемантычнага субполя “кепскае здароўе” ў беларускай і нямецкай мовах 38
Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў 42
Каўрус Алесь. Словы з роднай гаворкі. Заканчэнне. 43
Шабовіч Мікалай. Паветрыцца – прыназеміцца: Аказіянальная лексіка 20 – 30-х гг. ХХ ст. 49
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Праскаловіч Вольга, Шаўлякова-Барзенка Ірына. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура” (v – xi класы): Праект 51
Быстракова Наталля, Зелянко Вольга, Турчанка Ірына. Беларуская арфаграфія: інтэрактыўны практыкум: Правапіс галосных о, э, а 63
Пінголь Інга, Юсцінская Гюльнара. Заданні адкрытага дыстанцыйнага конкурсу: Да 85-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча 66
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Сівіцкі Уладзімір. Функцыянальная семантыка Грамніц у ранневеснавым народным календары беларусаў 72
Габрусь Тамара. Пра ўнікальны помнік беларускага драўлянага дойлідства і не толькі: Спаса-Праабражэн­ская царква ў вёсцы Смаляны 76
Ленсу Якаў. Абярэгі ў традыцыйнай культуры беларусаў 80
Валанцэвіч Наталля. Інтэрпрэтацыя гістарычных сюжэтаў у драматургічных творах Уладзіслава Сыракомлі. Заканчэнне. 84
Запартыка Марына. Фальварак Ракуцёўшчына: Гісторыя і асобы 88
Коўрык Аксана. Біяграфія душы: Яскравы свет Валяр’яны Жолтак 90
Віншуем!Служыць навуцы: Да юбілею Л. Мурынай (61).
Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (26).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Май (41, 60).
Крыжаванка. Целеш Л. Да Года культуры (96).