"Роднае слова" 1/2016

"Роднае слова" 1/2016

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Трус Мікола. Максім Багдановіч у ЗША: невядомае выданне 1916 г. 3
Шамякіна Таццяна. Вялікая Айчынная вайна ў адлюстраванні Івана Шамякіна з дыстанцыі часу: Да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка 8
Жыбуль Віктар. Трактаразаводскія старонкі жыцця Андрэя Александровіча 15
Бельскі Алесь. Беларусь як нацыянальны космас: Пра кнігу “Зялёны лісток на планеце Зямля” Янкі Сіпакова 18
Анцімонік Анастасія. Экзістэнцыйныя праблемы ў лірыцы Янкі Сіпакова 20
Губская Вольга. Асэнсаванне творчай спадчыны Максіма Гарэцкага ў навуковай дзейнасці Міхася Мушынскага 22
Якавенка Наталля. Шчырасць аўтарскага пачуцця ў творах і перакладах Анатоля Кудраўца 25
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Рагаўцоў Васіль. Вербальныя сродкі камічнага ў камедыі Івана Шамякіна “Залаты медаль” 30
Шахоўская Святлана. Усходнеславянская анамастычная тэрміналогія: антыномія ‘рэалонім – міфонім’ 33
Савіцкая Ірына. Асаблівасці функцыянавання ваеннай тэрміналогіі ў беларускай мове 37
Каўрус Алесь. Словы з роднай гаворкі 41
Петрушэўская Юлія. Пра сферу ўжывання і паходжанне прыказкі З вялікага грому малы дождж 44
Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Мікалай Сакалоў як даследчык беларускіх гаворак 48
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Валочка Ганна, Яленскі Мікалай, Зелянко Вольга, Якуба Святлана. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (V – XI класы): Праект 53
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Назоўнік 61
Кныш Антон. Ад сярэднявечнай да новай беларускай літаратуры: Праекты (ІХ клас) 64
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Займеннік 70
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Каркоцкая Святлана. “Пачынаецца ўсё з любві…”: Паэтычная вечарына (Х – ХІ класы) 72
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Нячаева Галіна. Веткаўская ікона: развіццё старажытнай іканаграфіі “Пакроў” у стылі ракако 78
Дудзінская Дзіна. Нацыянальны фармат вечных каштоўнасцей і інтэнцыянальны сегмент у пераемнасці аўтарскіх стратэгій: Максім Багдановіч і “аквітысты”. Заканчэнне 82
Кліманаў Сямён. Інтэрпрэтацыя вобразаў беларускай паэзіі ў кантатнай і аратарыяльнай творчасці сучасных кампазітараў 84
Макаўцова Анастасія. Некаторыя аспекты фарміравання духоўнай культуры дзяцей і моладзі ў працэсе рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі 89
Русачак Алена. Вобразныя метафары і сімвалы ў станковай графіцы Гродзеншчыны 1990 – 2000 гг. 92
 
Крытыка і бібліяграфія. Дзятко Д. Доўг перад роднай зямлёй: Пра кнігу “Слова і фразеалагізм у беларускай мове” М. Даніловіча (51).
Паэтычная старонка. Пазнякоў М. Радзіма, Роднае слова, “Вілася нітачка з кудзелі…” (29). Дранько-Майсюк Л. “Паэты любыя, вы ўсё маглі…” (73). Баравікова Р. “Ах, гэта ноч…” (74). Янішчыц Я. “Ты пакліч мяне. Пазаві…” (74). Мацяш Н. “Слова маё не наклiча бяды…” (74). Барадулiн Р. “Свiтанняў я з табой не сустракаў…” (74). Дукса М. Адзiная (75). Панчанка П. Спарышы (75).
Літаратурны ветразь. Цыбульскі К. “Я прыйду на зары…”, Сталічная раніца, Сябрам, Настальгія па вёсцы (77).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Сакавік (14, 36, 69).
Каляндар памятных датаў на 2016 год: Кола гадоў (71).
Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (28).
Песню бярыце з сабою. Сталічная раніца (сл. К. Цыбульскага, муз. М. Сацуры) (96).