"Роднае слова" 10/2015

"Роднае слова" 10/2015

Літаратура і час
Лебядзевіч Дзмітрый. Антычныя традыцыі ў старабеларускай літаратуры: Праспект-агляд. Заканчэнне3
Вабішчэвіч Таццяна. Гістарыяграфічнае значэнне і пошукавы патэнцыял артыкула “Сяргей Палуян і яго пара” Кастуся Езавітава 6
Жыбуль Віктар. Інтэртэкстуальнасць у творах Міхайлы Грамыкі 12
Мікуліч Мікола. “Сэрца чагосьці чакала…”: Да 100-годдзя Анатоля Бярозкі. Заканчэнне 16
Карлюкевіч Вераніка. Беларуская літаратура ў Кітаі: Пераклады твораў беларускіх пісьменнікаў на кітайскую мову ў ХХ ст.  19
Вострыкава Алена. Антыфашысцкая тэма ў рамане жахаў “Крэматар” Ладзіслава Фукса 23
Мовы рысы непаўторныя
Даніловіч Мікола. Вялікая літара і слова Бог у фразеа­логіі 27
Нямковіч Ніна. Роля Ядвігіна Ш. у станаўленні беларускай літаратурнай мовы 32
Пятрова Наталля. Месца лексем багна (балота) і віхор (віхура) у тэкстах Міхася Зарэцкага 34
Чайка Наталля. Эліптычныя канструкцыі з акцыянальнай семантыкай 37
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час. Працяг 41
Сцяцко Павел. Антрапонімы Беларусі: Паводле беларускамоўнага друку. Працяг (46).
Дзятко Дзмітрый. Пра майго настаўніка: Да 65-годдзя Паўла Міхайлава 48
Методыка і вопыт
Ермаловіч Ала. Падрыхтоўка да сачынення – апісання мясцовасці 53
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Словаўтварэнне 56
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове:Прыметнік 60
Казачэнка Ірына. Самастойная работа на ўроках мовы: Фразеалагізмы (ІХ – ХІ класы) 62
Калі закончыўся ўрок
Цывілька Алена. “Захіну свой край ад нягод песняй матчыных простых слоў”: Паэтычная вечарына (Х – ХІ класы) 63
Таўканіца Алена. “Восень золата рассыпала…”: Пазакласнае мерапрыемства  68
Нацыянальная і сусветная культура
Смолік Аляксандр. Культура паўсядзённасці Міхала Клеафаса Агінскага ў залескі перыяд жыцця і творчасці: Паводле ўспамінаў графа Канстанціна Тышкевіча 72
Іофе Эмануіл. Асоба шматграннага таленту: Да 130-годдзя з дня нараджэння Алеся Бурбіса 77
Калацэй Вячаслаў. Археаэтымалагічны метад і вывучэнне традыцыйнай культуры Цыркумбалтыйскага рэгіёна 82
Тычына Міхась. Дарога ў глыб стагоддзяў: Летапіс вёскі Засмужжа Анатоля Статкевіча-Чабаганава 85
Мацюшкова Дар’я. Рэпрэзентацыя харэаграфічнага мастацтва сродкамі тэлебачання: да пытання пастаноўкі праблемы 88
Трус Мікола. “Славацкімі шляхамі Янкі Купалы”: Модра і Людавіт Штур. Працяг 92
 
Віншуем! Ганна Валочка – таленавіты вучоны-метадыст (50).
Паэтычная старонка. Грамыка М. Наш верш (14). Панізнік С. Славацкі вырай (94).
Песню бярыце з сабою. Родная мова (верш і муз. Я. Петрашэвіча) (96).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Снежань (26, 71, 95).