"Роднае слова" 5/2015

"Роднае слова" 5/2015

Літаратура і час
Адамовіч Галіна. Максім Багдановіч і параўнальнае літаратуразнаўства             3
Мышкавец Ірына. Гімназічнае акружэнне Максіма Багдановіча: невядомыя імёны і факты........................................... 8
Трус Мікола. Чэшская фрашка Карла Форжта ў невядомым перакладзе Людмілы Краскоўскай і Уладзіміра Жылкі          11
Іофе Эмануіл. Настаўнік, разведчык, пісьменнік Рыгор Няхай            14
Падліпская Зоя. “…Адкуль вядуць мяне вытокі ў край далёкі, свет шырокі”: Інтэрв’ю з паэтэсай Таісай Трафімавай..... 19
Мовы рысы непаўторныя
Каўрус Алесь. “Не на кепскае вучыць хачу”: З граматыкі твораў Кузьмы Чорнага        ................................................. 25
Дзятко Дзмітрый. Аляксандр Круталевіч: Асоба ў беларускай лінгвістыцы         32
Мароз Валянціна. Моўна-тэксталагічныя паказчыкі Баркулабаўскага зборніка ў арыентацыі на аўтарства............ 38
Багамолава Алена. Вобразнае слова “Зоркі спагады” Рыгора Барадуліна           41
Антанюк Марына. Развіццё беларускай і рускай тэрмінасістэм права ў ХІХ – канцы ХХ ст............................................ 45
Методыка і вопыт
Булаўкіна Ірына. Тэкстаўтваральная, сэнсава-стылістычная роля прыслоўя: Лінгваметадычны аспект. Заканчэнне             48
Кныш Антон. Годнасць і гонар: Праект па літаратуры (Х клас)                   51
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Сінтаксіс і пунктуацыя: Варыянт 2: Тэст на ўроку........................................... 54
Яленскі Мікалай. Педагог і перакладчык Андрэй Каляда                   58
Зелянко Вольга, Караткевіч Вячаслаў, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (Х клас)           60
Калі закончыўся ўрок
Сідарук Лілія. Памяць сэрца…: Літаратурна-музычная кампазіцыя да 70-годдзя Перамогі...................................... 63
Ярмашук Людміла. Самы разумны: Інтэрактыўная гульня па беларускай літаратуры (VI клас)....................................... 66
Нацыянальная і сусветная культура
Гулак Настасся. Пясняр “Віцебскай Беларусі” Мікалай Нікіфароўскі          67
Думін Станіслаў. Ардынскія царэвічы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Заканчэнне ................................................. 69
Міцкевіч Вера. Аб чым шапацяць старасвецкія качэрыцкія дрэвы, або Загадкі дваранскіх родаў фон Гое­раў і Ланеўскіх-Ваўкоў           74
Арлова Людміла. Учора і сёння беларускай камернай інструментальнай санаты          ................................................. 78
Жыбуль Віктар. Уладзімір Бохан – мастак “Росквіту”: Да 110-годдзя з дня нараджэння.................................. 82
Гулак Настасся. “Яшчэ не ўсе задумы мае здзейснены…”: Да 85-годдзя з дня нараджэння Івана Ці­шчанкі........ 85
Сурмачэўскі Ігар. Пацеры вайны. Фаніпаль            88
Казакова Ірына. Анатоль Фядосік, салдат і фалькларыст                   92
Пунтус Віктар. Горкая памяць дзяцінства                94
 
Віншуем з юбілеем! “Свой у краіне дзяцінства” – Уладзімір Ліпскі (18).
Паэтычная старонка. Аўрамчык М. “Шмат хто рот на мой край разяўляў…” (62). Трафімава Т. Бацьку. “Дзе баі грукаталі…”. 9 мая. Працяг жыцця (95).
Статыстыка вайны. Беларусь: ахвяры і страты (65)
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Яднальныя, аб’ядноўваючыя. Упаўнаважаны, паўнаважны, паўнамоцны (37). Квятасты, квяцісты (44).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Ліпень (50, 73).
Асновы бяспекі жыццядзейнасці. Дземенкавец Д. Віды паражэнняў электрычным токам (96).