"Роднае слова" 3/2015

"Роднае слова" 3/2015

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Бароўка Ванда. Францішак Багушэвіч у беларускім літаратуразнаўчым дыскурсе пачатку хх ст. ............................ 3
Жыбуль Віктар. Францішак Багушэвіч як народны герой: Паводле “Версій і легенд” Вульфа Сосенскага..................... 7
Бідная Ганна. “Жыццё блажэннага Казіміра-вызнаўцы” – помнік літаратурнай культуры Вялікага Княства Літоўскага пачатку XVI ст.           10
Ферэры Захарый. Жыццё блажэннага Казіміра-вызнаўцы, самага вядомага з найсвятлейшых каралёў польскіх і вялікіх князёў літоўскіх, якое было апісана разам са сведчаннямі вартых даверу відавочцаў айцом Захарыем Ферэры, дваццатым епіскапам гардыенскім, папскім легатам у Польшчу і Літву (урыўкі)          14
Бельскі Алесь. “О, горада чароўныя прынады!”: Станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі. Заканчэнне.              17
Трус Мікола. Мікалай Дабралюбаў і Максім Багдановіч: Тыпалогія ўспрымання і нацыянальнай міфатвор­часці..... 21
Локун Валянціна. Вайна як трагедыя народнага лёсу ў творчасці Уладзіміра Гніламёдава................................. 25
Адамовіч Галіна. Нястомны руплівец Аляксей ­Рагуля               29
Гуліцкі Мікалай. З сузор’я педагогаў-паэтаў: Да юбілею Веры Буланды             30
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Булыка Аляксандр. Заалагічная лексіка ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове.............................................. 32
Дзятко Дзмітрый. Мікалай Азбукін: Асоба ў беларускай лінгвістыцы                  36
Паўлавец Дзмітрый. Імёны-мянушкі як ідэнтыфікатары асобы           40
Міхайлаў Павел. Крывіцкая мова з вушацкім прысмакам: Пра словазбор Рыгора Барадуліна................................... 44
Іскам Ганна. Беларускія фразеалагічныя паўкалькі          50
Леднева Марыя. Перадача галосных пры трансляцыі англійскіх антрапонімаў на беларускую мову........................ 53
Бунько Наталля. Вогнетушыльныя рэчывы: Прафесійная лексіка               57
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Казека Ала. Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі: Урок беларускай мовы (VII клас)........ 58
Марцінкевіч Данута. Пабочныя словы, словазлучэнні і сказы, устаўныя канструкцыі: значэнне і роля ў сказе, інтанаванне і знакі прыпынку: Урок беларускай мовы (VIII клас)............................................. 61
Кныш Антон. “За праўду светлую, за праўду новую!”: Пошукі жыццёвага шляху: Праект па літаратуры (Х клас)... 64
Кавалевіч Зінаіда. З вопыту правядзення раённага этапу рэспубліканскай алімпіяды   ................................................. 68
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Ступчык Наталля. Гуканне вясны: Фальклорна-этнаграфічная кампазіцыя         ................................................. 72
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Ганчарык Марыя. Асяродак захавання, даследавання і папулярызацыі беларускай культуры: Да 25-годдзя Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь... 75
Багачова Вераніка. Вясельныя строі Кобрынскага раёна канца хіх – першай паловы хх ст. .......................................... 80
Думін Станіслаў. Ардынскія царэвічы ў Вялікім Княстве Літоўскім            85
Брыткевіч Дзіна. Роля творчых пошукаў кампазітараў і мастакоў ва ўзаемадзеянні музычнага і выяўленчага мастацтваў             89
Хуншань Чжан. Кітайскія абрады і звычаі, звязаныя з нараджэннем дзяцей        ................................................. 93
 
 
Паэтычная старонка. Звонак А. Здзіўленне (59). Арсеннева Н. Мэта жыцця (63). Хвалей Я. Словы продкаў (69). Свірка Ю. ­Мора (70).
Слоўніца. Каўрус А. Знайшоў сякеру пад лавай? Радыёнебяспека (48), “Я не шматслоўлю – лаканічу”, Першапіс, Людзі адной мяжы, Якраз (49).
Цікава ведаць.Зорка І. Саматканы ручнік мовы (60, 74).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Май (28, 39, 56, 63).
Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (88).
Крыжаванка. Сопікава В. Паэзія Рыгора Барадуліна (96).