"Роднае слова" 2/2015

"Роднае слова" 2/2015

Падліпская Зоя. “У нашай краіны ёсць будучыня…”: Інтэрв’ю з начальнікам упраўлення па справах моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Наталляй Пшанічнай................................... 3
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Іофе Эмануіл. Рыгор Барадулін – “Купала нашых дзён”            5
Шапран Сяргей. Мова = Мама: Успамінаючы Рыгора Барадуліна              9
Ярац Алег, Ярац Віктар. Чараўнік роднага слова: Іронія і досціп у творах Рыгора Барадуліна................................... 13
Шапран Сяргей. “Дзве мовы ў мяне – дзве родныя дубровы…”: Да 85-годдзя з дня нараджэння Валянціна Тараса... 17
Шматкова Ірына. Яна імкнулася быць шчырай ва ўсім: Таіса Бондар                  20
Жыбуль Віктар. З паэзіі – у кіно: Творчая эвалюцыя Паўлюка Шукайлы. Заканчэнне ................................................. 23
Шандроха Нона. “Я веру ў лепшы час…”: рытарыч­ны аспект франтавых лістоў-споведзяў Леаніда ­Га­рэц­кага..... 26
Калядзіч Вольга. Творы Джона Рональда Руэла Толкіна ў беларускай літаратуры і літаратуразнаўстве..................... 30
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Крофта Ганна. Захавальнік чысціні роднага слова: Да юбілею Паўла Сцяцко     ................................................. 33
Сцяцко Павел. Антрапонімы Гарадзеншчыны: Паходжанне, структура, семантыка, функцыянаванне.......................... 35
Міхайлаў Павел. Даследчык палескіх скарбаў Фёдар Клімчук           38
Каўрус Алесь. Прыкметныя прыметнікі: Паводле твораў Кузьмы Чорнага           41
Старасценка Таццяна. Моўныя маркёры ўнутрытэкставага мастацкага дыялогу         ................................................. 46
Чайка Наталля. Вытворныя канструкцыі са зменай лексіка-граматычнага класа кампанентаў................................. 49
Голубева Вікторыя. Семантыка-граматычная мадыфікацыя лексем у нестандартных спалучэннях прыслоўяў на матэрыяле лірыкі Рыгора Барадуліна              52
Півавар Кацярына. “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…”: Рэпрэзентацыя канцэпту мова ў беларускай літаратуры                 56
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Мароз Святлана. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Фразеалогія................................. 60
Шульга Наталля. Прыназоўнікі простыя, складаныя, састаўныя: будова, выкарыстанне і правапіс: Урок беларускай мовы (VII клас)           64
Брытанава Сняжана. Бяззлучнікавы складаны сказ: Урок беларускай мовы (ІХ клас) ................................................. 67
Есіс Яўген. Электронныя адукацыйныя рэсурсы як фактар павышэння якасці літаратурнай адукацыі ў школе. 69
Кныш Антон. “Я знаю сілу слоў”: беларуская паэзія на сучасным этапе (з сярэдзіны 1980-х гг.): Праект па літаратуры (ХІ клас)                    74
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Кавальчук Тэрэза. “Дала мне маці гэту мову!”: Літаратурная гасцёўня (V – IX класы) ................................................. 78
Ярмашук Людміла, Люльковіч Алена. “На хвалях літаратуры”: марскі бой: Пазакласнае мерапрыемства (V клас)            82
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Высоцкая Надзея. Архіўныя матэрыялы пра экспанаты замка Радзівілаў у Нясвіжы. Заканчэнне................................... 83
Дарохін Павел. Эвалюцыя тэматыкі ў мастацтве карыкатуры БССР 1971 – 1991 гг. Заканчэнне................................... 88
Каткавец Васіль. Давайце слухаць голас цішыні…: Летапіс вёскі Засмужжа Анатоля Статкевіча-Чабаганава................ 91
Вайніцкі Павел, Атрашкевіч-Златкавіч Алена. Як вызначыць “індэкс празрыстасці”?: Нататкі з нагоды міжнароднай выставы мастацкага шкла ў Гомелі    ................................................. 93
Паэтычная старонка. Свірка Ю. Словы (59). Гілевіч Н. Першая клятва, Роднае слова (79). Зарыцкі А. “Мова…”. Геніюш Л. Мая мова (80). Зуёнак В. “Я хачу, каб народ мой мяне пачуў…”. Янішчыц Я. Мова (81).
In memoriam. Макарэвіч А. Слова пра Маргарыту Яфімаву (29).
У метадычную скарбонку. Прадметная алімпіяда (63).
Да ўвагі аўтараў (40).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Красавік (28, 37).
Кола гадоў. Заканчэнне (48, 66, 73, 86).
Крыжаванка. Целеш Л. Да 80-годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадуліна (96).